Heras service

Actievoorwaarden

 • Algemene verkoopvoorwaarden van Heras B.V. zijn van toepassing;
 • De korting geldt voor het Essential of Premium service pakket.
 • Looptijd van de overeenkomst gaat in per 1e van de maand;
 • De factuur wordt direct na akkoord opgesteld en verstuurd. In geval van een
  nieuwbouw project zal de facturatie plaatsvinden na direct oplevering.
 • In het 1e jaar factureren wij u het volledige jaarbedrag minus de korting op basis
  van de afgesproken korting (u ontvangt geen creditnota);
 • De korting in het eerste jaar wordt bepaald op basis van de looptijd van de
  overeenkomst en op basis van onderstaande staffel;

Looptijd 1 jaar: 30% korting op het 1e jaar van de servicecontractwaarde;
Looptijd 2 jaar: 50% korting op het 1e jaar van de servicecontractwaarde;
Looptijd 3 jaar: 70% korting op het 1e jaar van de servicecontractwaarde;
Looptijd 4 jaar: 80% korting op het 1e jaar van de servicecontractwaarde;
Looptijd 5 jaar: 100% korting op het 1e jaar van de servicecontractwaarde (= 1e jaar gratis);

 • Korting geldt niet op installaties waarbij Heras de leverancier inhuurt voor de uitvoering van het preventief onderhoud, zoals bijvoorbeeld bij overheaddeuren en speciale speedgates;
 • De kosten van de service overeenkomst en voorrijd- en uurtarieven worden jaarlijks geïndexeerd zoals beschreven in de overeenkomst;
 • Ná afloop van het servicecontract wordt deze automatisch stilzwijgend verlengd
  met 12 maanden tegen de dan geldende geïndexeerde standaard tarieven;
 • Tussentijdse opzegging van het servicecontract is niet mogelijk. Een 100%
  afrekening voor de resterende termijnen zal in dat geval volgen;
 • Bij afsluiting van een servicecontract inclusief Heras Connect is het 1e contractjaar
  voor de optie Heras Connect altijd gratis (d.w.z. € 180,00 bij Essential en € 300,00
  bij Premium). Dit is een korting van 100%;
 • Voor Service contracten bij een bestaande installatie (Heras of ander fabrikaat)
  geldt, dat bovengenoemde kortingen t.b.v. Heras Connect van toepassing zijn
  EXCLUSIEF de “starter set” (Connect hardware module en SIM kaart na het 1e
  jaar)
  en installatie-/activatiekosten. Deze dienen tegen de daarvoor geldende condities
  extra en apart geoffreerd en akkoord bevonden te worden;
 • De gratis optie Heras Connect is alleen van toepassing als deze direct in combinatie
  met het servicecontract wordt afgesloten voor de in het contract afgesproken
  looptijd.

Heeft u al een servicecontract? Informeer dan naar het aanbod en de actievoorwaarden voor Heras Connect