Actievoorwaarden

1 jaar gratis Service & Onderhoud

 • Algemene verkoopvoorwaarden van Heras B.V. zijn van toepassing;
 • De actie is geldig voor contracten ondertekend tussen 1 september en 31 december;
 • De startdatum van het contract kan op een later moment zijn dan ondertekening;
 • Voor Premium VIP gelden aangepaste kortingsvoorwaarden;
 • Looptijd van de overeenkomst gaat in per 1e van de maand;
 • Looptijd van een contract is minimaal 3 jaar;
 • De korting wordt evenredig verdeeld, gedurende de looptijd over de te factureren jaarbedragen. Bij een looptijd van 5 jaar ontvangt u een jaarlijkse korting van 20%;
 • De korting wordt bepaald op basis van de looptijd van de overeenkomst en op basis van onderstaande staffel;
  • Looptijd 3 jaar: 50% korting op het 1e jaar van de service overeenkomst waarde;
  • Looptijd 4 jaar: 75% korting op het 1e jaar van de service overeenkomst waarde;
  • Looptijd 5 jaar: 100% korting op het 1e jaar van de service overeenkomst waarde;
 • De factuur wordt direct na akkoord opgesteld en verstuurd. In geval van een nieuwbouw project zal de facturatie plaatsvinden direct na oplevering;
 • Korting geldt niet op installaties waarbij Heras de leverancier inhuurt voor de uitvoering van het preventief onderhoud, zoals bijvoorbeeld bij overheaduren en speciale speedgates;
 • De kosten van de service overeenkomst en voorrijd- en uurtarieven worden jaarlijks geïndexeerd zoals beschreven in de overeenkomst;
 • Ná afloop van de service overeenkomst wordt deze automatisch stilzwijgend verlengd met 12 maanden tegen de dan geldende geïndexeerde standaard tarieven;
 • Tussentijdse opzegging van de service overeenkomst is niet mogelijk. Een 100% (zonder korting) afrekening voor de resterende termijnen zal in dat geval volgen;
 • Bij afsluiting van een service overeenkomst wordt in het 1e jaar Connect niet in rekening gebracht;
 • Voor service overeenkomsten bij een bestaande installatie (Heras of ander fabricaat) geldt, dat bovengenoemde kortingen t.b.v. Connect van toepassing zijn EXCLUSIEF de “starter set” ter waarde van €400,- en installatie-/activatiekosten. Deze dienen tegen de daarvoor geldende condities extra en apart geoffreerd en akkoord bevonden te worden.