Diensten
Menu
Sluiten

Beveiliging van solarparken: stroom voor stroom

“Weet je waar je goed op moet letten bij de beveiliging van zonneparken? Onkruid.” Bas Wouters is Product Manager bij Heras Buitenbeveiliging, en heeft een technische achtergrond: “Ik heb een technische HBO opleiding gevolgd, en ontwikkel nu nieuwe concepten voor Heras, waaronder oplossingen voor de beveiliging van solarparken.” En dat is nodig, want die parken springen als paddenstoelen uit de grond.

Solarparken beveiligen: voorzichtig

“De overheid stimuleert zonne-energie natuurlijk, vanuit milieuoogpunt. Maar niet ieders dak is geschikt voor zonnepanelen, dus kunnen particulieren of bedrijven ervoor kiezen om een veld vol zonnepanelen aan te leggen. Er zijn al een paar zonneparken (of solarparken) in Nederland, en er zijn er nog meer gepland.” En waar moeten de mensen die zo’n zonnepark aan willen leggen op letten? “Het is van belang dat de stroom direct gebruikt of gesaldeerd kan worden. Door de opgewekte stroom direct het huis in te brengen kunnen consumenten deze zelf gebruiken, of bij een overschot terug leveren aan het net. De stroom die met een zonnepark wordt opgewerkt moet wel via het elektriciteitsnet aan de eigenaren van het veld worden geleverd, ze mogen geen eigen kabeltje aanleggen natuurlijk. Dat is uiteraard best gevaarlijk En blijkbaar zijn er meer gevaren.

Solarenergie ist Umweltfreundlich

Veilige zonneparken staan onder stroom

“Het gaat bij solarvelden wat risico’s betreft vooral over vandalisme. De velden liggen vaak op een achteraf-locatie waar weinig toezicht is. Zonder passende maatregelen kunnen ongenode gasten doen wat ze willen, dat proberen we te voorkomen door er een systeem omheen te zetten.” En hoe ziet er dat dan uit? “. Het meest toegepaste systeem bestaat uit een solide hekwerk in combinatie met ‘Electric Fence’. Daarbij wordt het hekwerk aan de binnenzijde voorzien van draden waar hoogspanningspulsen op staan. Het aanraken van deze draden wordt beloond met een flinke schok, het doorknippen of kortsluiten van draden leidt tot  een alarmmelding. Uiteraard zijn er aan dit soort systemen regels verbonden. “Als we draden onder stroom zetten zijn we onder andere verplicht waarschuwingsbordjes op te hangen, en die hebben van zichzelf al  een hoge afschrikkende werking. Voorkomen kun je er niks mee natuurlijk, want als mensen per se naar binnen willen dan lukt ze dat wel. Maar die kruimeldieven die wat willen slopen hou je daarmee wel buiten.” En hoe werkt dat dan? “Het buitenhek zelf staat niet onder stroom, maar door de draden aan de binnenkant gaat elke seconde een hoogspanningspuls. Niet continu, anders kun je de draad niet meer loslaten als je hem vastpakt. De maximale energiewaarde van de puls is overigens ook binnen regels vastgelegd.” En blijkbaar zijn er meer mogelijkheden om zonneparken te beveiligen.

Energieparken beveiligen in vijf stappen

“Het ‘electric fence’ wordt het meest gebruikt bij de beveiliging van solarparken. Er zijn ook andere oplossingen mogelijk hoor, we hebben ook systemen met sensorkabels of radardetectie of camera’s. De meest geschikte oplossing is afhankelijk van het probleem dat zich op de betreffende locatie voordoet. Het is altijd maatwerk, ook afhankelijk van het budget natuurlijk.” En hebben jullie daar een aanpak voor? “Ja, we werken altijd met de ADVAT-filosofie, dat zijn vijf stappen die we doorlopen: Afschrikken, Detecteren, Vertragen, Actie ondernemen en Toegang verschaffen. Dat laatste is ook belangrijk, want er moeten natuurlijk wel mensen naar binnen en buiten kunnen. Die vijf stappen vullen we telkens in, afhankelijk van het probleem dat er ligt.” En Bas kijkt er vooral met een technische bril naar.
“We hebben nu al een paar solarvelden mogen beveiligen. Mijn rol in dit soort projecten is zorgen voor de beschikbaarheid van de juiste hekken en detectiesystemen, en de combinaties die we daarmee kunnen maken. Bij de ontwikkeling van de hekwerken kijk  ik ook mee,  op die manier proberen  we een optimale combinatie te maken van het type hekwerk en de daarop aan te brengen detectie.”  Zijn er dan nog zaken waarmee men rekening moet houden?

“Als een systeem er staat moet het natuurlijk wel onderhouden worden. Bij electric fence rondom solarvelden is het belangrijk dat er geen onkruid in de bedradingen groeit, want dat kan leiden tot ongewenste alarmmeldingen. Het systeem stuurt hoogspanningspulsen over de draden en  meet of die pulsen ook weer terugkomen.  Bij onkruidbegroeiing in de draden komen de pulsen niet terug maar gaan ze de grond in, waardoor er ongewenst alarm optreedt. Regelmatig wieden dus!” Je moet er wat voor over hebben, voor die gratis stroom.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u hier contact opnemen.

Solarenergie ist Umweltfreundlich

Interview door Edwin Vlems