Diensten
Menu
Sluiten

De risico’s van een automatische poort en hoe u die ondervangt

Bent u de eigenaar van een automatische poort? Dan bent u zich er mogelijk niet van bewust dat u verantwoordelijk bent voor de veiligheid en het onderhoud van uw poort. In dit blog leggen we uit welke risico’s u loopt en hoe u daar rekening mee kunt houden. Zo zorgt u ervoor dat de toegang tot uw terrein altijd veilig is geregeld.

Een automatische schuifpoort is een machine. Zo, het hoge woord is eruit. Waarom is dit belangrijk? Omdat die ‘machine’ valt onder andere wet- en regelgeving dan een handbediende poort. Een automatische schuifpoort moet voldoen aan de zogenoemde CE-markering, die geldt voor producten binnen de Europese Unie. Die regels zijn met name bedoeld om het product veilig te maken.

Hoe veilig is uw poort?

De CE-markering verplicht producenten om veilige poorten te leveren. Maar wat is een veilige poort? En hoe zorgen wij daarvoor? Dat begint al bij het ontwerpen van de poort. Een fabrikant brengt bij ieder ontwerp de mogelijke gevaren in kaart met risicoanalyses. Denk aan scherpe randen of onderdelen waarin iemand bekneld kan raken. Als er gevaar is, moet de producent dat zo goed mogelijk elimineren bij het ontwerp. Functionele delen waarbij dit niet mogelijk is, moet de producent beveiligen. Bijvoorbeeld door afschermingen of veiligheidssensoren. En dan zijn er mogelijk nog restrisico’s. Dit moeten acceptabele risico’s zijn waar de producent gebruikers op moet wijzen, zoals in de gebruikershandleiding.

Vervolgens moeten we ook elke nieuwe type poort door een onafhankelijke keuringsinstantie laten keuren. Die partij controleert op alle minimale vereisten, zoals beschreven in de productnorm. Die schrijft bijvoorbeeld voor welke kracht een automatische schuifpoort maximaal mag uitoefenen bij het openen en sluiten. Afhankelijk van het land waarin een producent opereert, gelden nog aanvullende regels. Een producent kan ook nog aanvullende onderdelen toevoegen die het product nog veiliger maken.

Waar ligt uw verantwoordelijkheid?

Veel werkgevers zijn zich er echter niet van bewust dat de CE-certificering ook voor hen van toepassing is. Als u een automatische schuifpoort wilt plaatsen, bent u wettelijk verplicht om een CE-gecertificeerd product te kopen. Als het hek materiële schade of letsel veroorzaakt, dient u als eigenaar aan te tonen dat de poort aan alle regels voldoet en naar behoren functioneerde. Kunt u dat niet? Dan loopt u het risico aansprakelijk gesteld te worden en dat uw verzekering niet uitkeert.  Naast het gevaar op ongelukken, loopt u ook risico op stagnatie van uw bedrijfsprocessen. We hebben enkele mogelijke risico’s voor u op een rijtje gezet.

 1. Gebrekkig onderhoud

Een machine bestaat uit honderden componenten die u regelmatig moeten laten nalopen en onderhouden. Alleen zo zorgt u ervoor dat uw schuifpoort optimaal blijft functioneren en u de veiligheid van de installatie kunt garanderen. In verschillende Europese landen is het zelfs verplicht om (half)jaarlijks de machine te laten testen en te beoordelen of de installatie nog veilig werkt. In Nederland is er geen termijn voor onderhoud, maar bent u wel verantwoordelijk voor het, door de fabrikant voorgeschreven, onderhoud.

2. Aanpassingen door derden

Laat u onderhoud aan de automatische schuifpoort door een andere partij uitvoeren dan uw fabrikant of leverancier? Het komt regelmatig voor dat onderdelen worden weggehaald, aangebracht of vervangen zonder gedegen analyse. Aanpassingen door derden kunnen mogelijk leiden tot een onveilige poort en een ongeldige CE verklaring. Vraag uw onderhoudsbedrijf om aanpassingen aan de poort te registreren en eventueel aanvullende CE verklaringen te leveren.

3. Situatie rondom de poort verandert

Bij de installatie van uw poort stemt de installateur de veiligheidsvoorzieningen af op de situatie rondom de poort. Denk daarbij aan begroeiing, gebouwen, hekwerk en andere beveiligingen. Als de omgevingssituatie echter verandert, loopt u het risico dat uw automatische schuifpoort niet veilig genoeg meer is, en aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Wat kunt u zelf doen?

Als eigenaar kunt u zelf een aantal dingen doen om uitval van uw poort te voorkomen. Daarbij benadrukken we wel dat een automatische schuifpoort een complexe installatie is met talloze bewegende componenten en netspanning. Daar moet u dus vooral niet zelf aan sleutelen. U kunt echter wel de ruimte waarin de poort beweegt vrij en schoon houden. Denk aan het bijhouden van de begroeiing rondom de poort of het schoonvegen van de rails om storingen te voorkomen. Bekijk hiervoor de bijgeleverde gebruikershandleiding om exact te weten wat u wel en vooral niet moet doen.

Voor het echte onderhoud raden we u aan om een expert in te schakelen die minstens één keer per jaar uw machine controleert. Schakel daarvoor met een partij die ervaring heeft met uw installatie en de duurzaamheid van uw machine waarborgt. Zo voorkomt u niet alleen nadelige incidenten, maar verhoogt u ook de veiligheid van uw terrein. . Bij Heras werken we enkel met gekwalificeerde monteurs die weten hoe zij onderhoud moeten uitvoeren aan een poort.

Is het alweer een tijd geleden dat u onderhoud heeft laten uitvoeren? Laat dan nu de veiligheid van uw poort controleren en registreer u voor een Heras Algemene Poort Keuring.