Diensten
Menu
Sluiten

Eric Fischer van Heras over de CE-markering voor poorten

“Wat veel bedrijven niet weten is dat je in Nederland verplicht bent om een poort met CE-markering te kopen, een werkgever is verplicht zijn werknemers te voorzien van veilige arbeidsmiddelen. Maar ook voor bezoekers: een CE-keurmerk op een poort geeft het vermoeden van een veilige doorgang.” Eric Fischer is R&D-medewerker bij Heras, en probeert mij uit te leggen wat de CE-markering precies inhoudt als het gaat om hekwerken en vooral poorten: “Waar het eigenlijk op neer komt is dat we ons niet kunnen verwonden als we ergens doorheen lopen, dat is vastgelegd in regeltjes waar we ons aan moeten houden. Voor onze eigen veiligheid, dat we niet doodgedrukt worden of onder stroom komen staan. Dat het product daardoor in Europa vrij verhandeld kan worden is voor de klant bijzaak.” Want voor die vrije handel binnen Europa is die CE-markering ooit bedacht.

eric-fischer

Eric Fischer is naast expert in CE ook een fervent mountainbiker en wielrenner.

CPR, CPD en CE-markering

“Het CE-teken staat tegenwoordig bijna overal op, het is onder andere ooit in het leven geroepen om de handel binnen Europa makkelijker te maken. Daarvóór had ieder land zijn eigen regeltjes en dat leverde exportproblemen op, voor een producent is dat niet te doen. Daarom hebben ze jaren terug Europese regels en normen vastgelegd voor veel producten.” En dus ook voor de bouw? “Bij bouwproducten spelen veel van die normen ook inderdaad, al sinds eind jaren ’80 zelfs. In 2013 is er een verplichte ‘Verordening Bouwproducten’ (de ‘Construction Products Regulation’ of CPR) actief geworden, voorheen had men de CPD, die was meer vrijblijvend. Elk bouwproduct, waar een zogenaamde geharmoniseerde norm van is, moet voldoen aan de CPR. Sinds juli 2013 is de CPR wetgeving geworden, elk aangesloten Europees land moet zich daaraan houden.” En de CPR gaat verder dan de CE-markering blijkbaar?
“Met CE-markering verklaart de fabrikant daarmee dat zijn product volgens Europese normen is getest of beoordeeld. De CPR verlangt naast een CE-markering ook een prestatieverklaring (een ‘Declaration of Performance’ of DoP), die aangeeft hoe een bouwproduct presteert op de essentiële kenmerken van het product.” Hoe is dat bij poorten? “Voor schuifpoorten is dit bijvoorbeeld de zogenaamde werkingskracht: mocht ik bekneld raken bij een poort dan mag deze mij niet verwonden. Als klanten een schuifpoort aanschaffen staan ze vaak niet stil bij het belang van een CE-markering, ze gaan ervan uit dat het wel veilig is. Maar veiligheid kost geld, en dat geeft in praktijk nog wel discussies.” Discussies? “Ja het wordt al snel goed gevonden. Een CE-sticker alleen zegt echter niet genoeg, sommige leveranciers plakken het erop terwijl de poort bijvoorbeeld niet volgens de normering geplaatst is. Dat is wel eens lastig uitleggen aan een klant, want ook de controle door de overheid is minimaal.” Blijkbaar is alleen een CE-sticker dus onvoldoende.

“Een CE-label is één ding, maar op de prestatieverklaring kun je zien aan welke essentiële eisen het product voldoet voor datgene waarvoor het bestemd is. Bij Heras hebben alle betreffende producten zo’n prestatieverklaring, en daarom mogen we het CE-label op onze producten aanbrengen.” En Eric krijgt de laatste tijd veel vragen over de CE-markering, vooral voor poorten.

Vragen en antwoorden over CE-markeringen voor poorten

Hieronder een overzicht van de meest gestelde vragen over CE en CPR voor poorten:

  • Voldoet mijn poort aan de eisen? “Ik krijg de meeste vragen over een bepaalde configuratie van een schuifpoort, of die voldoet. Het gaat bijna altijd om elektrische poorten, als die naast een gebouw schuiven heb je te maken met knelgevaar: als het schuivend deel onveilig langs een gebouw gemonteerd wordt, dan zou iemand zich kunnen verwonden.” En zijn er nog andere gevaren? “Ja, als iemand zijn hand tussen de spijlen van een poort stopt moet de poort stoppen bij het raken van een obstakel. Hiervoor zitten er veiligheidslijsten op. Of als iemand nog gauw door de poort glipt mag deze natuurlijk niet bekneld raken, de poort moet dan stoppen en eventueel de andere kant op schuiven, net als bij een lift.”
  • Kan een Heras-aandrijving veilig op een poort van een ander? “Ik krijg ook veel vragen van onze afdeling Service over klanten met een poort van een concurrent die er een aandrijving van Heras op wil zetten. In bepaalde gevallen kan dat wel en in bepaalde gevallen niet: op het moment dat we een poort van derden voorzien van een Heras-aandrijving, moeten we er voor zorgen dat het veiligheidsniveau gelijk blijft of hoger wordt. En de poort van derden moet natuurlijk ook een CE-markering hebben.” En kom je er altijd uit? “Niet altijd. Stel dat een klant een CE-gemarkeerde schuifpoort heeft die met onze aandrijving een hogere snelheid krijgt, dan moeten we daar opnieuw naar kijken. We moeten extra maatregelen nemen, of misschien kan het wel helemaal niet.”
  • Voldoet mijn poort aan de eisen m.b.t windkracht? “Een vraag die ook vaak komt gaat over windkracht: een onderdeel van de certificering is dat een product een bepaalde windlast moet kunnen weerstaan, en daar helpen we ze mee.”

Eric is vanwege zijn kennis ook lid van normgroepen, die zich bezig houden met het schrijven en herschrijven van Europese normen voor poorten. “Je hebt dan echt invloed op de norm, je kunt meedenken en mee discussiëren.” En dat maakt zijn werk afwisselend.

“Ik vind het leukste de afwisseling tussen engineering en de CE-markering. We doen van alles op de afdeling R&D hoor, maar dat zijn mijn belangrijkste werkzaamheden. Mijn achtergrond is ook engineering: eerst MTS Werktuigbouw en daarna HTS Bedrijfskader en tenslotte kwam ik bij Heras. Ik ben hier sinds 1996 werkzaam, en heb het nog steeds naar mijn zin.” En het is ook goed te merken: Eric praat vol trots over Heras. En Heras heeft met Eric een echte CE-expert in huis.

Wilt u meer weten over CE-markering, neem contact op met Heras via onze contactpagina. Ook kunt u hier het persbericht vinden over dit thema.
De DoP-verklaringen van Heras zijn op deze pagina te downloaden.

DOP

Interview door Edwin Vlems.