Diensten
Menu
Sluiten

Maykel Bekkers: “Visie op beveiliging van Solarparken”

Je ziet ze steeds vaker in Nederland, maar ook in andere landen: solarparken. Velden vol zonnepanelen die zonnestralen vangen en omzetten in elektriciteit. Deze velden liggen vaak afgelegen, maar zijn wel een geliefd object voor bijvoorbeeld vandalisme of diefstal. In dit artikel wordt uitgelegd waar je bij de beveiliging van solarparken rekening mee moet houden.

Een solarpark is aantrekkelijk

De prijs van zonnepanelen is de laatste 10 jaar in Nederland met ruim 80% gedaald. Deze spectaculaire daling is een gevolg van mondiale massaproductie, aangedreven door een gesubsidieerde vraag uit landen zoals Duitsland, efficiëntere productiemethoden en een verbetering van het energetisch rendement van de zonnecellen. Tot nu toe werden grotere aantallen zonnepanelen vooral aangelegd op daken van bedrijven, scholen, sporthallen of gemeentehuizen. Het leggen van grote aantallen panelen direct op de grond is een nieuwe trend. Dat komt onder meer ook door de aantrekkelijke subsidiemogelijkheden. Een andere reden is dat veel gemeenten bedrijventerreinen hebben ontwikkeld, die nauwelijks worden gebruikt. De gemeenten zitten daarom met de grond in hun maag en zijn blij als er een ondernemer komt met een nieuwe bestemming. Mede door deze  ontwikkelingen zijn solarparken sterk in opkomst.

De ontwikkeling van een solarpark begint bij het zoeken naar een geschikte locatie, waarbij de volgende punten van belang zijn:

 • De grond moet langdurig beschikbaar zijn
 • De zonnepanelen moeten landschappelijk goed in te passen zijn en geen ecologische problemen opleveren
 • Er is een omgevingsvergunning nodig en eventueel een ontheffing van het bestemmingsplan
 • Om vandalisme en diefstal te voorkomen is beveiliging nodig: hekwerk, security en/of natuurlijke afscheidingen, zoals sloten.
 • De afstand tot een netaansluiting moet niet te groot zijn
 • Er moeten afnemers van de stroom zijn: bedrijven, of particulieren verenigd in coöperatie
 • De veiligheid is belangrijk, verkeer in de buurt moet geen last van reflectie hebben.

De beveiliging van solarparken

De gevoeligheid van de locatie van een solarpark voor diefstal, activisme en vandalisme varieert, waarbij de behoefte aan beveiligingsniveau per park aanzienlijk kan verschillen. Om tot een volledige risicoanalyse te komen zijn onderstaande aspecten van wezenlijk belang:

 • De aantrekkelijkheid van het object voor potentiële dieven
 • De aantrekkelijkheid van het product voor potentiële dieven
 • De waarde/incident verhouding: verdienen investeringen in beveiliging zich makkelijk terug?
 • Een daderanalyse
 • Inschatting van de kans op een aanval.
 • Inschatting van de gevolgen van een aanval.

Verder spelen omgevingsfactoren een belangrijke rol:

 • Ligt het terrein in een bosrijke omgeving? Bij industrie? In een woonwijk?
 • Zijn op het terrein vele obstakels en begroeiing aanwezig?
 • Is het complex vrij gemakkelijk en ongezien te bereiken?
 • Zijn personen op het terrein moeilijk te traceren?

Beveiliging van solarparken: een mogelijke oplossing

Om de mogelijkheid van doordringen en overklimmen van de afrastering  extra te bemoeilijken, kan deze worden voorzien van een stroomvoerende detectie, type Electric Fence.

Electric Fence is een raster van hoogspannings- en aardedraden tot 50 cm boven de hekwerklijn. Deze geeft om de 1.2 seconde een hoogspanningspuls over de draden. Het alarm gaat af bij het doordringen (knippen) en overklimmen (kortsluiten) van het hekwerk. Dit systeem biedt een betrouwbare detectie en een hoge afschrikkende werking. Het is uiterst betrouwbaar, doordat de besturingscentrale met een accu wordt uitgevoerd, hierdoor blijft het buitenbeveiligingssysteem operationeel bij stroomuitval. Momenteel onderzoeken we of de benodigde stroom direct afgenomen kan worden van het Solarveld.

Afhankelijk van het benodigde en gewenste beveiligingsniveau stemmen wij de beveiligingsoplossing af. Ik vertel u er graag meer over, u kunt mij en mijn collega´s bereiken via dit formulier of door te bellen naar 0499 55 12 55.

Artikel geschreven door Maykel Bekkers RSE, account manager bij Heras Special Projects.