Diensten
Menu
Sluiten

Gilbert Wieringa: “Scholen veranderen continu, en de veiligheid dus ook”

 

“Ik zit al negen jaar bij Heras, en heb al aardig wat scholen mogen bezoeken in al die jaren. En ik heb ook vaak dezelfde veiligheidsproblemen terug zien komen, en opgelost.” Gilbert Wieringa is Verkoopadviseur bij Heras en adviseert regelmatig scholen op het gebied van integrale veiligheid. En er zijn nogal wat mogelijke problemen: “De basisfunctie van een hekwerk bij een school is om de kinderen op het speelplein te houden. Maar buiten schooltijd is het belangrijk om vandalisme tegen te gaan. De keuze is dan bijvoorbeeld tussen ‘laag en kindvriendelijk’ of ‘hoog en zwaar’, om klimmen moeilijk te maken.” Enkele adviezen voor schooldirecteuren over de integrale veiligheid van scholen.

Veiligheid vaker verantwoordelijkheid van de school zelf

“Een schooldirecteur moet eerst kijken wat de functie wordt van het hek: gaat het vooral om de veiligheid voor kinderen, of is het ook om vandalisme tegen te gaan? Of is het alleen een afscheiding, om aan te geven wat nog bij het plein hoort? Een haag zou daarvoor logisch en goedkoop kunnen zijn, maar dan moet je natuurlijk het jaarlijks onderhoud ook meerekenen.” En wat bepaalt de keuze van het juiste hek“Sommige scholen staan in woonwijken met een goede sociale controle, andere niet. Ook het type buurt maakt het verschil, maar ook eventueel vergunningen: soms mogen hekken niet hoger dan een meter van de gemeente.” De gemeente kan dus veel invloed hebben, maar die invloed neemt wel af.

“In principe is de school eigenaar van het hek, maar soms valt het nog onder de gemeente of onder een stichting die verhuurt aan de gemeente . Vroeger hadden gemeentes de school in beheer, nu krijgen schoolbesturen weer zelf de verantwoordelijkheid van de gemeente. Om ze te ontzorgen, of omdat ze vinden dat scholen zelf de broek op moeten houden.” En wat vinden scholen van die ontwikkeling? “In het algemeen vinden ze het goed als ze er geld voor krijgen, maar als ze het gevoel krijgen dat het ‘gedumpt’ wordt voelt het als onprettig, en mist men kennis en financiële middelen. En dan wordt het gewaardeerd als je als adviseur langsgaat bij die directeuren en een berekening maakt van alle kosten en baten. Want zonder hek blijkt er veel schade te zijn.” Gilbert maakt zijn dag wel vol dus, en alle ontwikkelingen maken het werk nog afwisselender.

Ontwikkelingen in scholen en veiligheid

“Je ziet steeds meer scholen die worden samengevoegd of gewoon groter worden, maar soms juist ook lokaler. Onderwijs is een levendig segment, je ziet veel wisselingen: opeens zijn er geen budgetten meer of opeens weer wel, er worden klassen groter of kleiner of er moet flink bezuinigd worden. Het beleid verandert regelmatig, een stukje zwabberende politiek, zowel lokaal als nationaal.” Dus veel verrassingen? “Zeker. Er zijn ook veel veranderingen bij gemeentes zelf: vanuit een eigen onderhoudsdienst gaan ze vaak over naar uitbesteden. Voor het groenonderhoud kwam vroeger een mannetje van de gemeente langs, nu moeten scholen het zelf regelen. Vaak besteden ze het uit aan derden, en dan moet je als Heras weer praten met die partijen. Dan wordt veiligheid vaak onderdeel van een aanbesteding, en via de openbare markt aangeboden.” En dat maakt het niet eenvoudiger.

“Multifunctionele gebouwen zijn ook een trend, schoolgebouwen worden per dag steeds langer gebruikt. Denk aan gymzalen die worden verhuurd aan sportverenigingen, of als fitnessruimte. Soms wordt een school gecombineerd met een buurthuis.” Dus dan moet het gebouw anders beveiligd worden? “Ja, of alleen het schoolplein. Je ziet namelijk ook steeds vaker dat een schoolplein na vijf uur nog beschikbaar moet zijn voor de bewoners. Het wordt dan ingezet als een buurtspeelveld, bij gebrek aan ruimte. Maar ook omdat een schoolplein veel faciliteiten heeft, in het weekend is het fijn om even met de kinderen daar te spelen. Als je dat zou afsluiten moeten mensen naar een speeltuin.” Maar iemand moet het aan het eind van de dag wel afsluiten natuurlijk.

Verantwoording over veiligheid op scholen

“De vraag is natuurlijk wie de controle houdt bij die opengestelde terreinen en gebouwen, wie zorgt dat alles op slot gaat? Daar kun je een buurtbewoner voor aanstellen, maar je kunt het ook automatiseren. Een school bij mij in de buurt heeft het helemaal geautomatiseerd, daar wordt gewerkt met elektrische schuifpoorten: overdag en ’s avonds is alles open, maar als alle activiteiten zijn afgerond gaat het terrein op slot.” Dat lijkt me niet de standaard? “Het is op veel plekken zeker niet geautomatiseerd. Op een andere school bij mij in de buurt wordt gebruik gemaakt van hele zware hekken, met dikke spijlen. Dat is erg industrieel, maar wel een goede investering omdat de kosten van vandalisme en inbraak zijn verlaagd. Je moet goed nadenken dus over hoe je het terrein inricht zodat je er optimaal gebruik van kunt maken, met zo laag mogelijke risico’s.” Veel kansen dus voor een leverancier van veiligheid.

“Heras krijgt steeds meer werk door die decentralisatie van verantwoordelijkheid bij scholen: je moet méér het gesprek aangaan op een lokaler niveau, met directieleden. In het verleden was het overleg vooral op gemeentelijk niveau.” Dus dat was eenvoudiger? “Nou, ambtenaren keken ook veel meer naar uitstraling, en éénheid binnen de gemeente. Dus scholen hebben nu meer vrijheid, en de functie van het hek wordt belangrijker. Ze krijgen een goede oplossing op maat. In het verleden werden hun voorstellen door de gemeente nog wel eens afgekeurd, daar hebben ze nu geen last meer van.”

“Bij het voortgezet onderwijs staan bijna altijd hoge hekken, maar daar zijn ook geen speelpleinen, alleen fietsenstallingen. En kinderdagverblijven hebben weer andere eisen, zoals de kortere spijlafstand om te voorkomen dat die kleine hoofdjes er tussen komen te zitten. Daar zijn richtlijnen voor, en daar kunnen we als Heras aan voldoen. We hebben voor elke school wel een oplossing eigenlijk.”

Interview door: Edwin Vlems