Diensten
Menu
Sluiten

Veiligheid op scholen: de schoolpoort voorbij

“Laatst was er bij een school een kindje weggelopen en drie kwartier zoek. Je wilt niet weten hoeveel alarmbellen er dan af gaan. Die zijn nog steeds boos op de schoolleiding. Een veilige school lijkt vanzelfsprekendheid.” Ferdi van der Linden is Verkoopadviseur bij Heras en praat vaak met scholen over hun hekwerk en poorten. Ik spreek Ferdi en zijn collega Roland Bottram over hekken en poorten en de veranderingen in wetgeving. Maar volgens Ferdi speelt de opkomst van MFA’s ook een belangrijke rol, de zogenaamde multifunctionele accommodaties waarin naast basisschool bijvoorbeeld ook een kinderopvang, bibliotheek, gymzaal of een buurtcentrum zit. “Wat je vaak ziet bij de beveiliging van MFA’s is dat de architect bepaalt dat er geen hek omheen hoeft, omdat het om een gebouw met gemeenschapsfunctie gaat. Een hekwerk zou dan het maatschappelijke en open karakter van het gebouw aantasten.  Maar als kinderen zo makkelijk weg kunnen lopen…” En dus gaan scholen weer vaker op zoek naar de juiste beveiliging.

Onderhoud gebouw naar scholen

In 2014 telde Nederland 6.549 basisscholen, verenigd in stichtingen van zo’n 10-15 scholen. En nagenoeg iedere basis- en middelbare school heeft een schoolplein. De huisvesting van basisscholen wordt meestal bekostigd door de gemeente. Begin 2015 is echter het budget voor buitenonderhoud en aanpassingen aan schoolgebouwen in het basisonderwijs onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen komen te vallen. De gemeente is alleen nog verantwoordelijk voor de uitbreiding en nieuwbouw van scholen. En Ferdi merkt dat in de praktijk: “Voorheen waren gemeentes de inkopers. Door de overheid is dit weggehaald bij gemeentes, o.a. omdat dit  veel vertraging opleverde. Soms zelfs een aantal maanden. Maar de dagelijkse contacten waren van oudsher toch al met de school,  de stichting of een aannemer die het onderhoud doet.” En nu gaat het anders? “Nu bepaalt doorgaans de stichting met wie ze zaken willen doen. Echter zijn er nog altijd  scholen waar het speelterrein in eigendom is van de gemeente. En dan zullen ze op zijn minst toestemming moeten vragen.” En dat betekent dat ook Heras anders moet schakelen.

Heras: Uni ChildCare staalmathekwerk

Oude schoolhekken hebben zo hun nadelen

“Heel veel basisscholen zijn in stichtingen gefuseerd, om kosten te besparen en samen te werken. Maar de conciërges zijn vaak wegbezuinigd, daar is nu soms een vrijwilliger voor in de plaats gekomen.” En wat doen jullie dan? Wij ontzorgen de klant zoveel mogelijk en kunnen ze bijvoorbeeld helpen met rooien van een groenstrook, ont- en herstraten, het maken van  overzichtstekeningen  en het veilig afzetten van het terrein tijdens de uitvoering. Dan help je zo’n school echt.” En blijkbaar is er nog veel te verbeteren qua hekwerk.

“Bij 90% van de scholen staat een hek. Vaak zijn dit oudere hekwerken, zoals  gaashekwerk.  Een groot nadeel van deze hekwerken is dat er bijvoorbeeld veel ballen en kinderfietsen tegen het hekwerk kunnen komen.  Het hekwerk komt hierdoor bol te staan, wat er nauwelijks uit te halen valt. Het aanzicht wordt minder fraai en heeft het eronderdoor kruipen door kinderen als mogelijk gevolg. Ook zie je nog veel spijlenhekwerk bij basisscholen. Dit is al een beter alternatief, maar voldoet nog niet aan alle verwachtingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de scherpe puntenkam aan de bovenkant en knelgevaar tussen de spijlen.  Om aansprakelijkheden te voorkomen en meer veiligheid te garanderen, zoeken scholen nu naar oplossingen. Als Heras hebben we daar onderzoek naar gedaan en zijn ook met een oplossing gekomen.” En daar weet collega Roland alles van.

Heras: Blog Roland & Ferdi

Een schoolhek moet mensen binnen houden

Roland Bottram is als Productmanager bij Heras verantwoordelijk voor het product Uni Childcare en hamert erop dat je bij scholen heel anders moet denken over veiligheid: “We willen bij Heras als buitenbeveiliger meestal mensen buiten houden, maar bij scholen moet je ze juist binnen houden. Je wilt daarbij echter niet agressief overkomen, alle vrijheid behouden en toch zorgen dat de kinderen niet naar buiten gaan. Het hek moet ook veilig zijn, zodat ze zich niet kunnen stoten als ze rennen. Dat is andersom denken, van binnen naar buiten.” En daaruit is het product Uni Childcare naar voren gekomen.

“Uni Childcare is het type hekwerk dat specifiek gemaakt is voor scholen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, speeltuintjes, kinderboerderijen, zwembaden, dierentuinen, noem maar op. Overal waar kinderen niet weg moeten kunnen lopen.” En wat is er dan anders? “In het Childcare hek zitten U-profielen, een nieuw product in de vorm van een raster. Daardoor wordt de binnenzijde heel glad, zodat kinderen er niet op kunnen stappen. De maaswijdte is ook kleiner dan normaal en daardoor kunnen ze niet klimmen. Want voor je het weet liggen ze aan de andere kant! Er zijn geen uitstekende delen, dus is er geen gevaar dat ze zich kunnen stoten of openhalen.” En de poort is ook anders? “De Childcare poort heeft een driepuntssluiting: je moet drie knopjes tegelijk indrukken om hem open te maken. Je ziet dat systeem ook bij zwembaden in Frankrijk, daar is het verplicht. In Nederland willen we dit hekwerk ook certificeren, maar er zijn geen richtlijnen voor een ‘kindveilig hek’. Nog niet.” En dat verandert misschien nog wel.

“We praten hier allemaal over beveiliging en poorten en hekken. Maar het gaat helemaal niet om hekken, het gaat om een veilige plek voor de kinderen.” En daar slaat Roland de spijker op de kop. Want iedere ouder weet hoe verschrikkelijk het is als je je kindje even kwijt bent. Dat wil je kost wat kost voorkomen.