Sluiten
Diensten
Menu
Sluiten

Heras behaalt CO2 Prestatieladder niveau 5, versie 3.0

Onze klimaatambities onderbouwen we met concrete doelstellingen en verschillende initiatieven. In ons meerjarenplan is opgenomen dat we tot 2020 onze CO2-uitstoot, afgemeten aan de productie, jaarlijks met minstens 2% verminderen. Bijvoorbeeld door te voldoen aan de hoogste maatstaf voor duurzaam ondernemen: het CO2-Bewust Certificaat Niveau 5.

Dit certificaat heeft Heras onlangs wederom mogen ontvangen. Vanaf 1 mei 2016 zijn wij conform versie 3.0 gecertificeerd. In het Handboek 3.0 is meer nadruk gelegd op het feit dat de CO2-Prestatieladder een managementsysteem is. De kern van de CO2-Prestatieladder blijft ongewijzigd: Inzicht, reductie, transparantie en participatie. De inzet van de CO2-Prestatieladder bij aanbestedingen blijft groeien en daarom is de 3.0 versie robuuster en meer uniform, zodat hogere ambities en resultaten tot meer onderscheidend vermogen leiden.

Niveau 5 is alleen weggelegd voor bedrijven die innoveren, leiderschap tonen en de keten betrekken, alleen op die manier kun je de uitstoot van CO2 reduceren. Behalve het reduceren van CO2, verlaagt het ook de kosten en versterkt het de concurrentiepositie. Marco van der Heijden (Facility Manager): “De overgang van versie 2.2 naar 3.0 is geen vanzelfsprekendheid. Heras heeft een verdiepingsslag gemaakt in de keten analyses en heeft leiderschap getoond met betrekking tot nieuwe technieken. Met behulp van de CO2 Management tool is het gelukt om een beter inzicht te krijgen per categorie in de CO2 uitstoot. Ik ben trots op het behaalde resultaat. Ook omdat wij in een relatief korte tijd deze hercertificering hebben weten te voltooien.”