Diensten
Menu
Sluiten

Duurzaamheid: Heras behoudt hoogste niveau CO2-bewust certificaat

Heras behoudt tot 2017 het CO2-Bewust Certificaat Niveau 5. Dit is het hoogste niveau van de CO2 Prestatieladder, een bewezen meetinstrument en managementsysteem voor CO2-bewust handelen. Heras haalde in 2011 als eerste bedrijf in de bouw- en infrasector niveau 5.

Verbeteringen ten opzichte van het vorige Kiwa-audit hadden betrekking op het brandstofverbruik van de totale vloot voertuigen, de overgang op groene elektriciteit en groen gas voor alle vestigingen, daling van het totale gasverbruik, daling van het energieverbruik voor productielocatie Oirschot en nieuwe productiemethoden.

Over de CO2 Prestatieladder

De CO2 Prestatieladder is ontwikkeld door ProRail zodat bedrijven de eigen CO2-prestaties kunnen meten en kunnen bepalen waar zij staan op de CO2-ladder. De ladder telt vijf niveaus. Hoe hoger op de ladder, des te beter het bedrijf presteert bij het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Op welk niveau een bedrijf staat, wordt onafhankelijk getoetst vanuit vier invalshoeken (weging in %):

  • zelfinzicht: inzicht in de eigen carbon footprint (40%);
  • reductiecommittent: een vastgelegde CO2-reductie (30%);
  • transparantie: hoe communiceert men hierover in- en extern (20%);
  • samenwerking: deelname aan initiatieven rond CO2-reductie (10%).

Cindy van den Dungen, commercieel directeur Heras: “Dat we destijds de eerste waren op niveau 5, blijft ons uitdagen. We verlangen van onszelf én van onze toeleveranciers de hoogste inspanningen als het gaat om duurzaamheid. We committeren ons nadrukkelijk aan het CO2-emissie reductieprogramma van de rijksoverheid en zijn hierin ook sector-breed actief.”

Bekijk hier het certificaat.

Logo-Climate-Aware_300dpi_37x59mm_C-143-500