Diensten
Menu
Sluiten

Heras wint aanbesteding Dienst Justitiële Inrichtingen

Onderhoud buitenbeveiliging alle Nederlandse gevangenissen

Onderhoud buitenbeveiliging alle Nederlandse gevangenissen

Het Rijksvastgoedbedrijf (Dienst Justitiële Inrichtingen, DJI) selecteerde Heras B.V. voor het onderhoud aan de buitenbeveiliging van alle Nederlandse gevangenissen. De opdracht loopt tot 2020. De aanbestedingsprocedure omvat 43 complexen/terreinen. Doel van de opdracht is tweeledig: zorgen dat de beveiligingsinstallaties op een voldoende niveau blijven werken en het tegengaan van veroudering.

De werkzaamheden vinden plaats op terreinen met gebouwen die in gebruik zijn. Veiligheid en duurzaamheid zijn voor DJI sleutelbegrippen.

Recentelijk won Heras de majeure ProRail-aanbesteding en werd de meerjaren-overeenkomst met Luchthaven Schiphol verlengd.

Statement Dienst Justitiële Inrichtingen:
“De opdracht betreft het onderhouden en inspecteren van geïntegreerde perimeterbeveiligingsinstallaties en installaties die betrekking hebben op de perimeterbeveiliging. Het gaat hierbij zowel om curatief onderhoud (storingen) als correctief onderhoud binnen terreinen van DJI op verschillende locaties in het land.”

Statement Heras:
“Dagelijks onderhoud van de perimeterbeveiliging is van groot belang voor het veilig en duurzaam functioneren van installaties. Het Rijksvastgoedbedrijf moet zich hierover te allen tijde kunnen verantwoorden naar gebruiker en politiek. De informatie die Heras aanlevert, speelt bij deze verantwoording een belangrijke rol.”

Afbreukrisico
Paul van den Heuvel, woordvoerder Heras: “Met de gebruiker richten we het werk zo in dat het primaire proces met minimale overlast doorgaat. Voor een buitenbeveiliger is een PI het neusje van de zalm. Vanwege het afbreukrisico en de vakinhoudelijke uitdaging. Illustratief is dat telefoons en andere ICT-applicaties op de terreinen van penitentiaire inrichtingen niet zijn toegestaan. In een omgeving waar continu overleg nodig is, ook met de installateur van de elektro- en klimaat-technische installaties.”

Voor meer informatie:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/documenten/akid/702bed70d356f37bbc27d5c9845be6bc/pageId/D909A/huidigemenu/aankondigingen/da/false/cid/512576/cvp/join