Diensten
Menu
Sluiten

Schiphol verlengt samenwerking Heras

Prestatie Gericht Onderhoud voor Schiphol 

Heras blijft tot 2019 integraal verantwoordelijk voor de levering, plaatsing en onderhoud van de hekwerken van Amsterdam Airport Schiphol. Het contract met Schiphol heeft betrekking op de periferie van het luchthaventerrein. 
Schiphol heeft circa 26 kilometer aan periferiehekwerk staan, met daarbinnen nog eens zes kilometer aan FOD-hek (een ‘vangnet’ dat moet voorkomen dat zwerfvuil op de start- en landingsbanen belandt).

De overeenkomst met Schiphol Group is gesloten op basis van een nieuwe trend in de bouw, infrastructuur en technische dienstverlening: Prestatie Gericht Onderhoud.

31

Proactief beheer

Met het contract voor Prestatie Gericht Onderhoud legt Schiphol de verantwoordelijkheid voor het in conditie houden van de buitenbeveiliging volledig neer bij Heras. Heras zorgt er 24/7 voor dat de hekken en poorten ‘in goede staat’ verkeren. Om het rekbare begrip ‘in goede staat’ te concretiseren, is een normbestek gemaakt met beschrijvingen van de installaties.

Het normbestek toont de vereiste conditie van de buitenbeveiliging (de norm) en welke c.q. hoe groot de afwijkingen daarop mogen zijn. Heras neemt zelf het initiatief tot de inspecties en verzorgt indien nodig het onderhoud en vervanging.

“Prestigieuze opdracht”

Cindy van den Dungen, commercieel directeur Heras B.V.: “Een prestigieuze opdracht, op basis van een voor beide partijen vernieuwende samenwerkingsvorm. Het vertrouwen van Schiphol dwingt ons onze prestaties continu te verbeteren en tegen het licht te houden. Het illustreert onze strategie om fysieke buitenbeveiliging op het hoogste niveau te brengen en tevens ons meer op te stellen als dienstverlener en beheerder.”

“Vernieuwen en verduurzamen”

Max van Haastrecht, sales manager Heras Special Projects: “Bovenop het proactieve beheer en de ons toevertrouwde rol bevat de overeenkomst nog twee redelijk cruciale criteria. Schiphol blijft Heras uitdagen tot initiatieven op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Ook dit kunnen we vanuit de vernieuwde samenwerking optimaliseren.”

45