Diensten
Menu
Sluiten

Gemeente Hoorn

Schoolvoorbeeld van buitengewone beveiliging Gemeente Hoorn

Waarom verdiept de gemeente Hoorn zich in buitenbeveiliging? “Sinds 1994 registreren wij de schade aan het gemeentelijk onroerend goed. Meten is weten”, zegt Sam Ahmad, die als treasurer bij de gemeente Hoorn ook de verzekeringen behartigt. “Uit die registratie bleek dat basisscholen de meeste schade lijden. Dat komt omdat die, anders dan veel scholen voor het voortgezet onderwijs, geen hekken hebben. De speelterreinen zijn vaak open voor kinderen uit de wijk, ook na schooltijd. Daar hangen dan jongeren rond die voor veel schade zorgen. In 1998 hebben we in overleg met het college van B&W een programma van eisen opgesteld voor nieuwe en bestaande scholen. Ook is besloten om jaarlijks 150.000 euro aan preventiemaatregelen te besteden.”

Schadecijfers bijna nul

“Doordat wij de schadecijfers ieder jaar analyseren, weten we precies welk effect de maatregelen sorteren. Eerst hebben we ons gericht op het aanpakken van de gebouwen zelf. De schadecijfers gingen wel naar beneden, maar niet genoeg om ons echt blij te maken. Omdat er jaarlijks 150.000 euro aan glasschade was, hebben we bij wijze van experiment vier scholen voorzien van rolluiken. Dat bleek wél effectief. In 2002 zijn we nog een stap verder gegaan. In overleg met de politie en het college besloten we hekken tot 2 meter hoog rondom schoolterreinen te gaan plaatsen. Bij de aanbesteding kwam Heras als beste uit de bus. Die hebben toen bij veertien scholen hekken geplaatst. Na anderhalf jaar hebben wij de schadecijfers opnieuw bekeken en wat bleek: bij de scholen met hekken waren de schadecijfers bijna nul!” Dit succes kreeg navolging. “Wij hebben nu 36 basisscholen omheind. Ook bij elke nieuwe school nemen we een hek meteen in de begroting mee. Dankzij de preventiemaatregelen is de schade sterk teruggelopen en ondervindt het onderwijs minder overlast. Dat is al winst. Maar de echte winst is dat wij een fors hoger eigen risico kunnen nemen voor onze brandverzekering. Alleen met de premieverlaging hebben wij onze investeringen eigenlijk al terugverdiend.”

Sam Ahmad, treasurer gemeente Hoorn:

“Het gaat er bij de buitenbeveiliging overigens niet alleen om de schadekosten terug te dringen. Ernstiger gevolg van vandalisme is dat het onderwijs veel hinder ondervindt. Ook is het een slecht voorbeeld als kinderen elke dag de gevolgen zien. Dan gaan ze dat normaal vinden. Preventie is dus ook een stukje opvoeding.”

Wilt u meer te weten komen over onze perimeter protection oplossingen? Vraag dan een adviesgesprek aan of bel ons op +31 88 274 0274.

Relevante producten