Een door Heras B.V. uitgevoerde studie wijst uit dat buitenbeveiliging aan belang wint. Binnen de aannemerij werd onderzocht waarom en welke (vorm van) buitenbeveiliging wordt toegepast bij hun klanten, wat belangrijke trends zijn op het gebied van buitenbeveiliging, welke plek duurzaamheid inneemt en nog veel meer. Als aannemer vormt u de spil in het totale bouwproces. Van uw leveranciers verwacht u kwalitatief perfecte producten tegen een concurrerende prijs. Zo geeft de helft van de aannemers aan dat de juiste installatie belangrijk is voor hun klanten om de continuïteit van hun bedrijfsvoering te borgen. Verder ervaart de aannemer dat het merendeel van hun klanten duurzaamheid meeneemt in de beslissing over welke vorm van buitenbeveiliging men nodig acht. De belangrijkste conclusies vindt u terug in de infographic op deze pagina.