Een door Heras B.V. uitgevoerde studie wijst uit dat buitenbeveiliging aan belang wint. Binnen de gezondheidzorg werd onderzocht waarom en welke (vorm van) buitenbeveiliging wordt toegepast, wat belangrijke trends zijn op het gebied van buitenbeveiliging, welke plek duurzaamheid inneemt en nog veel meer. De productkwaliteit is voor u het meest van belang. Uw voornaamste om te kiezen voor (een vorm van) buitenbeveiliging is ter preventie van diefstal en inbraak. Duurzaamheidscriteria spelen in uw branche een belangrijkere rol dan de prijs als het gaat om uw afweging over welke vorm van buitenbeveiliging u moet kiezen. De belangrijkste conclusies vindt u terug in de infographic op deze pagina.