Het liefst zou Heras alle initiatieven steunen die bijdragen aan het vergroten van de vrijheid, onbezorgdheid en veiligheid binnen de maatschappij en daarnaast voldoet aan de door ons opgestelde criteria, maar dit is nou eenmaal niet ons hoofddoel. Om toch zoveel mogelijk bedrijven te sponsoren geven wij de voorkeur aan korte termijn sponsorcontracten. Op deze manier kunnen jaarlijks wisselende bedrijven worden gesteund in het nastreven van hun doel.
Criteria waar sponsoraanvragen aan moeten voldoen:

 • Het project steunt de lokale gemeenschap (geen individu). Voorbeelden hiervan zijn: Sportactiviteiten, goede doelen, sponsorlopen.
  Óf:
 • Het landelijke initiatief zet zich in voor criminaliteitsbestrijding /buitenbeveiliging.
  Óf:
 • De sponsoring versterkt het relatiebeheer.
 • Het project draagt bij aan de kernwaarden; veiligheid, onbezorgdheid en vrijheid.
 • De sponsoring draagt bij aan de naamsbekendheid van Heras en/of haar producten.
 • Het project is maatschappelijk verantwoord.
 • De aanvraag is minimaal 3 maanden voor de start van het project ingediend.
 • De sponsortermijn is van korte duur.

Sponsoring aanvragen