Heras en het milieu

Heras vindt het van belang een milieubewuste organisatie te zijn en dit ook als zodanig uit te dragen. Binnen Heras hebben we sinds 2007 voor de Nederlandse vestigingen een milieumanagementsysteem opgezet, waarbij we ISO 14001:2015 gecertificeerd zijn. Dit betekent dat we jaarlijks gecontroleerd worden door een externe certificerende instantie.
Het managementsysteem, de wet- en regelgeving en de zogenoemde revisievergunning milieu vormen samen het primaire kader en beleid voor milieu binnen Heras.