HSE-Beleid en de 16 Life Saving Rules

Voorbeelden van het HSE-beleid zijn:

 • regelmatige veiligheidsbijeenkomsten / Toolboxen
 • een safety-officer is aangesteld
 • een mileucoördinator is aangesteld
 • een risico-inventarisatiesysteem
 • jaarlijkse audit
 • sanctiebeleid
 • regelmatige werkplek inspecties-, trainingen-, en instructies.

Voorbeelden van de 16 Life Saving Rules van CRH zijn:

 • risicoanalyse op iedere locatie
 • regelmatige controles van machines
 • beleid t.a.v. het betreden van besloten ruimten, -werken op hoogte, -hijsactiviteiten
 • het verplicht dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en structurele controles.