Specificatie en advies

Onze oplossingen voor verschillende sectoren

Onze oplossingen op het gebied van perimeter protection stemmen we zorgvuldig af op de behoefte van de markt. Hiermee beschermen en beveiligen wij leefomgevingen en terreinen van mensen, overheden en het bedrijfsleven. Uiteraard kunnen sommige wensen en toepassingen specifiek voor een sector zijn. Zo creëren we sectorspecifieke oplossingen die uniek zijn. Een greep uit de sectoren die we bedienen:

Transport en logistiek:

Waar de verplaatsing van mensen, dieren en goederen van de ene locatie naar de andere, over de weg, het water en spoor en door de lucht de dagelijkse gang van zaken is. Net als de opslag van goederen. Het hoofddoel is goederen efficiënt te vervoeren en op te slaan op een wijze die tijd en geld bespaart.

Productie en industrie:

Waar met behulp van machines op grote schaal artikelen worden gemaakt of geproduceerd. Het doel is de goederen te beschermen, zonder bedrijfsprocessen te verstoren.

Nutsbedrijven en vitale infrastructuur:

Alle essentiële systemen, netwerken en installaties die continu in bedrijf moeten blijven om de nationale en openbare veiligheid, de economie en de volksgezondheid te waarborgen. Voorzieningen moeten dag en nacht operationeel en toegankelijk zijn.

Overheid:

Alle gebouwen, terreinen en eigendommen van een land of staat. Het belangrijkste doel is mensen en de samenleving te beschermen.

Openbare gelegenheden:

Ruimtes die voor het publiek algemeen toegankelijk zijn en waar een gevoel van veiligheid cruciaal is.

Bestekservice

Wij werken met u samen om het proces zo eenvoudig mogelijk te maken. Alle bestekteksten hebben we voor u inzichtelijk gemaakt, conform de diverse standaard besteksystemen. Niet alleen zijn de bestekteksten hekwerk en poorten eenvoudig te kopiëren naar bijvoorbeeld MS Word, ook de opbouw volgens Stabu, Raw, Spe-X en de eigen Heras-productbladen zijn direct beschikbaar. Hiermee kunnen bestekschrijvers sneller en beter werken met de specificaties van Heras-producten.

Bestekservice

Heras Experience Center

Heras vertaalt uw beveiligingsbehoefte naar een programma van eisen met onder meer technische specificaties, bouwtekeningen, bestekteksten en sterkteberekeningen. De elektronisch en werktuigbouwkundig engineers van Heras houden al in de engineeringfase rekening met alle facetten die de werking van uw systeem in de praktijk kunnen beïnvloeden. Meer weten over wat Heras voor u kan betekenen maak een afspraak met een van onze experts in het Heras Experience Center.

Afspraak Heras Experience Center