Onze oplossingen voor verschillende sectoren

Onze oplossingen op het gebied van perimeter protection stemmen we zorgvuldig af op de behoefte van de markt. Hiermee beschermen en beveiligen wij leefomgevingen en terreinen van mensen, overheden en het bedrijfsleven. Uiteraard kunnen sommige wensen en toepassingen specifiek voor een sector zijn. Zo creëren we sectorspecifieke oplossingen die uniek zijn. Een greep uit de sectoren die we bedienen:

Transport en logistiek, waar de verplaatsing van mensen, dieren en goederen van de ene locatie naar de andere, over de weg, het water en spoor en door de lucht de dagelijkse gang van zaken is. Net als de opslag van goederen. Het hoofddoel is goederen efficiënt te vervoeren en op te slaan op een wijze die tijd en geld bespaart.

Productie en industrie, waar met behulp van machines op grote schaal artikelen worden gemaakt of geproduceerd. Het doel is de goederen te beschermen, zonder bedrijfsprocessen te verstoren.

Vitale infrastructuur & utiliteiten, alle essentiële systemen, netwerken en installaties die continu in bedrijf moeten blijven om de nationale en openbare veiligheid, de economie en de volksgezondheid te waarborgen. Voorzieningen moeten dag en nacht operationeel en toegankelijk zijn.

Overheid, alle gebouwen, terreinen en eigendommen van een land of staat. Het belangrijkste doel is mensen en de samenleving te beschermen.

Openbare gelegenheden & recreatie, ruimtes die voor het publiek algemeen toegankelijk zijn en waar een gevoel van veiligheid cruciaal is.

Onze sectoren hebben 4 bedrijfsmatige en maatschappelijke thema’s gemeen:

  • Veiligheid (beleving): je veilig en beschermd voelen
  • Regelgeving: naleving van regelgeving en normering
  • Toegangscontrole: controle hebben over wie of wat het terrein betreedt
  • Terrorismepreventie: risico’s beperken