Transport en logistiek, waar de verplaatsing van mensen, dieren en goederen van de ene locatie naar de andere, over de weg, het water en spoor en door de lucht de dagelijkse gang van zaken is. Net als de opslag van goederen. Het hoofddoel is goederen efficiënt te vervoeren en op te slaan op een wijze die tijd en geld bespaart.

Blueprint

Blogs

Referenties