GRATIS SERVICE

De essentie van een veilige poort: van productie tot installatie en gebruik

Een poort is voor veel bedrijven een goede oplossing om de toegang tot het terrein te organiseren. Een robuuste barrière die dagelijks zijn werk doet. Een poort heeft echter regelmatig onderhoud nodig om goed te blijven functioneren. En nog belangrijker, om de veiligheid van de gebruikers te garanderen. In dit artikel gaan we in op alle zaken die van belang zijn om de poort veilig te houden.

Poorten zijn er in verschillende soorten en maten. Denk aan draaipoorten voor voetgangers, speedgates voor auto’s en schuifpoorten om de hele perimeter te sluiten. Allemaal manieren om de toegang tot een terrein te regelen. En stuk voor stuk moeten ze voldoen aan strenge veiligheidseisen. Maar wat mag u precies verwachten van uw leverancier? Wat doet een leverancier om te zorgen voor een veilig product? Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor de poort als die op uw terrein staat? En hoe voorkomt u dat een poort voor onveilige situaties zorgt? Op die vragen geven we uitgebreid antwoord in dit artikel. Maar om die antwoorden te duiden, duiken we eerst in de definitie van een veilige poort.

Wat is een veilige poort?

Een veilige poort moet voldoen aan verschillende wet- en regelgeving. Daarbij maakt de wet onderscheid tussen handbediende poorten en elektrisch aangedreven poorten. Een elektrisch aangedreven poort wordt gezien als een machine. Op grond van de machinerichtlijn en nationale regelingen, moeten deze machines voldoen aan strenge eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu. Op Europees niveau geldt de zogenoemde CE-markering. Dit is een wettelijk verplichte aanduiding waar producten aan moeten voldoen binnen de Europese Unie. Daarnaast zijn er per land of regio uiteenlopende richtlijnen. In Duitsland en Zweden is het bijvoorbeeld verplicht om als eigenaar de poort jaarlijks te laten onderhouden door een gecertificeerde partij. In Frankrijk moet iedere automatische poort voorzien zijn van een waarschuwingslicht en verlichting.

Hoe wordt een poort CE-gemarkeerd?

De veiligheidseisen schrijven voor dat producenten van machines de risico’s voor gebruikers op letsel of schade moeten beperken. De gevaren verdelen we grofweg over drie vlakken:

  • Gevaar voor botsen
  • Gevaar voor beknelling
  • Gevaar voor breuken, als gevolg van het steken van ledematen door een poort

Bij het ontwerpen van een poort brengen producenten alle mogelijk gevaren in kaart. Daarvoor maken ze een risicobeoordeling van zaken zoals scherpe randen of onderdelen waarin een persoon bekneld kan raken. In het ontwerp moeten fabrikanten die gevaren zo goed mogelijk elimineren … …