De risico’s van een automatische poort en hoe u die ondervangt

Een automatische poort is een machine. Een machine valt onder bepaalde wet- en regelgeving. Dit brengt risico’s en verantwoordelijkheden met zich mee. Bent u de eigenaar van een automatische poort? Download dan gratis het artikel waarin wij uitleggen welke risico’s u loopt en hoe u daar rekening mee kunt houden. Zo zorgt u ervoor dat de toegang tot uw terrein altijd veilig is geregeld.

Een automatische schuifpoort is een machine. Die ‘machine’ valt onder andere wet- en regelgeving dan een handbediende poort. Een automatische schuifpoort moet voldoen aan de zogenoemde CE-markering, die geldt voor producten binnen de Europese Unie. Die regels zijn met name bedoeld om het product veilig te maken.

Hoe veilig is uw poort?

De CE-markering verplicht producenten om veilige poorten te leveren. Maar wat is een veilige poort? En hoe zorgen wij daarvoor? Dat begint al bij het ontwerpen van de poort. Een fabrikant brengt bij ieder ontwerp de mogelijke gevaren in kaart met risicoanalyses. Denk aan scherpe randen of onderdelen waarin
iemand bekneld kan raken. Als er gevaar is, moet de producent dat zo goed mogelijk elimineren bij het ontwerp. Functionele delen waarbij dit niet mogelijk is, moet de producent beveiligen. Bijvoorbeeld door afschermingen of veiligheidssensoren. En dan zijn er mogelijk nog restrisico’s. Dit moeten acceptabele risico’s zijn waar de producent gebruikers op moet wijzen, zoals in de gebruikershandleiding.

Vervolgens wordt elke nieuwe type poort door een onafhankelijke keuringsinstantie gekeurd. Die partij controleert op alle minimale vereisten, zoals beschreven in de productnorm. Die schrijft bijvoorbeeld voor welke kracht een automatische schuifpoort maximaal mag uitoefenen bij het openen en sluiten. Afhankelijk van het land waarin een producent opereert, gelden nog aanvullende regels. Een producent kan ook nog aanvullende onderdelen toevoegen die het product nog veiliger maken.

Waar ligt uw verantwoordelijkheid?

Veel werkgevers zijn zich er echter niet van bewust dat de CE-certificering ook voor hen van toepassing is. Als u een automatische schuifpoort wilt plaatsen, bent u wettelijk verplicht om een CE gecertificeerd product te kopen. Als het hek materiële schade of letsel veroorzaakt, dient u als eigenaar aan te tonen dat de poort aan alle regels voldoet en naar behoren functioneerde. Kunt u dat niet? Dan loopt u het risico aansprakelijk gesteld te worden en dat uw verzekering niet uitkeert. Naast het gevaar op ongelukken, loopt u ook risico op stagnatie van uw bedrijfsprocessen.

Risico’s van een automatische poort

1. Gebrekkig onderhoud

Een machine bestaat uit honderden componenten die u regelmatig moeten laten nalopen en onderhouden. Alleen zo zorgt u ervoor dat uw schuifpoort optimaal blijft functioneren en u de veiligheid van de installatie kunt garanderen. In verschillende Europese landen is het zelfs verplicht om (half)jaarlijks de machine te laten testen en te beoordelen of de installatie nog veilig werkt. In Nederland is er geen termijn voor onderhoud, maar bent u wel verantwoordelijk voor het, door de fabrikant voorgeschreven, onderhoud.

2. Aanpassingen door derden