Hoe krijgt een nieuwe beveiligingsinstallatie een CE-markering?

Beveiligingsinstallaties, zoals draai- en schuifpoorten, zijn grote zware machines met automatisch bewegende elementen. Dagelijks passeren veel voertuigen en mensen deze machines. Daarom is het van groot belang dat alle beveiligingsinstallaties voldoen aan de Europese veiligheidseisen en een CE-markering hebben. 

Wanneer een fabrikant een nieuwe beveiligingsinstallatie voor de Europese markt produceert, is hij wettelijk verplicht te voldoen aan de regelgeving voor een CE-markering. Maar hoe zorgt hij ervoor dat het product voldoet aan alle eisen?  

Het verkrijgen van een CE-markering is een uitgebreid proces. En dat is maar goed ook, want het gaat immers om de veiligheid van uzelf, uw medewerkers en andere mensen op uw terrein. In het kort gaat het proces als volgt: 

1. Risicoanalyse, evaluatie en reductie 

De eerste stap is het in kaart brengen van alle mogelijke gevaren en risico’s. Middels een risicograaf wordt de analyse beoordeelt. Daarna stelt de fabrikant vast welke gevaren hij weg moet  nemen en welke acceptabele restrisico’s onvermijdelijk zijn.  

2. Veilig poortontwerp 

Een nieuwe poort moet veilig in gebruik zijn. Denk aan vaste afstanden tot bewegende onderdelen en het vermijden van scherpe delen. Ook moet een fabrikant rekening houden met zaken als windlast en mechanische stabiliteit. Al deze aspecten legt de fabrikant vast in een poortontwerp. 

3. Testen 

Op papier kan het ontwerp van een nieuwe poort goed werken, maar dat moet natuurlijk intensief worden getest. De fabrikant test de poort volgens de norm van de CE-markeringen de eisen die hij aan het product stelt. Die gaat onder andere in op duurzaamheid, ontsporing, krachtmeting en slijtage van onderdelen. Bepaalde testen moeten door  een onafhankelijke instantie (notified body) uitgevoerd worden. Pas als deze in orde is, volgt een veiligheidscertificaat.  

4. Documentatie 

Een fabrikant moet alles rondom de nieuwe poort vastleggen in een technisch constructiedossier en ten minste tien jaar bewaren. Zoals tekeningen, berekeningen,  risico-inventarisatie, testresultaten en verklaringen. Verder zal hij een gebruikershandleiding voor veilig gebruik en een logboek voor het bijhouden van onderhoudswerkzaamheden moeten overhandigen aan de gebruiker.  

5. Factory Production Control (FPC) 

De fabrikant moet garanderen dat iedere poort die volgens het nieuwe ontwerp wordt geproduceerd op dezelfde veilige manier werkt. Daarom legt de fabrikant in deze stap de procedures binnen de organisatie vast in een FPC, een soort van kwaliteitshandboek waardoor je  als fabrikant waarborgt dat ieder product hetzelfde prestatieniveau heeft. 

6. CE-markering 

Wanneer de fabrikant alle bovengenoemde richtlijnen en normen naleeft én dit kan bewijzen, volgt de begeerde CE-markering. Zo verzekert een fabrikant aan klanten dat een poort voldoet aan de Europese richtlijnen rondom veiligheid. 

Meer informatie 

Advies en ondersteuning bij uw perimeter protection oplossingVraag een adviesgesprek aan met een van onze experts.