Hoe u indringers ontmoedigt, detecteert, vertraagt en de toegang ontzegt

Heras adviseert bedrijven en organisaties bij iedere stap in het beveiligen van hun meest waardevolle bezittingen. Met onze bewezen aanpak wordt grondig gekeken naar iedere specifieke situatie. En zorgen we ervoor dat bedrijven en organisaties vervelende situaties voorkomen. In dit artikel laten we zien hoe we te werk gaan.

Heras is actief in diverse Europese landen. En ieder land heeft uiteenlopende wet- en regelgeving op het gebied van het beveiligen van buitenterreinen. Waar Nederland bijvoorbeeld veel werkt met richtlijnen, hebben Groot-Brittannië en Duitsland een strikt eisenpakket. In de afgelopen jaren verzamelden we deze kennis en ontwikkelden op basis daarvan onze bewezen aanpak: het Heras Security Model. Dit passen we in alle landen en sectoren toe. Van bedrijfsterreinen tot luchthavens en zwaarbeveiligde locaties. Maar hoe werkt die aanpak in de praktijk precies? Dat leggen we uit in dit artikel.

Welke dreiging wilt u voorkomen?

Beveiliging van uw meest waardevolle bezittingen draait om het weren van ongeautoriseerde personen. Ieder bedrijf heeft te maken met een dreiging. Waar sommige organisaties een potentieel doelwit zijn voor georganiseerde criminaliteit, krijgen andere bedrijven mogelijk te maken met kruimeldieven, activisten, spionage of alleen nieuwsgierige wandelaars of dieren. In alle situaties is passende beveiliging nodig, maar vereisen allemaal andere maatregelen. Soms is een waarschuwingsbordje of een witte streep op de weg voldoende. En soms is er meer voor nodig.

Daarom inventariseren we op basis van die dreiging welke scenario’s van toepassing zijn in uw situatie. Welke waardevolle bezittingen heeft u op uw terrein? Welke dreiging wilt u voorkomen? Moet de beveiliging criminaliteit voorkomen, alleen toevallige passanten weren of bezoekers geen toegang verlenen tot gevaarlijk gebied? Op basis van uw specifieke situatie kijken we welke scenario’s het meest relevant zijn. Door kritisch naar uw situatie te kijken, maken we een plan van aanpak voor de meest geschikte beveiligingsoplossing binnen uw budget, tijd en eisen.

Ontmoedigen, detecteren, vertragen

Het plan van aanpak komt tot stand op basis van een aantal bewezen methodes. Ten eerste gaan we uit van de 3 D’s – deter, detect en delay– zoals de Britse veiligheidsdiensten die heeft bepaald.

Dit model schrijft voor dat de beveiliging van een terrein moet voldoen aan vijf voorwaarden:
1. Afbakenen om aan te geven wat van u is.
2. Ontmoedigende werking.
3. Detectie van ongewenst gedrag.
4. Vertragen van indringers.
5. Toegangscontrole van in- en uitgaande personen en voertuigen.

De beveiliging moet dus eerst laten zien wat uw eigendom is en toegang tot het terrein controleren. Daarnaast wilt u potentiële onbevoegde personen ontmoedigen, zodat ze geen poging wagen om het terrein te betreden. Mocht iemand toch de barrière willen doorbreken, dan moet de indringer zo vroeg mogelijk gedetecteerd worden. Door vroeg te detecteren, zorgt u ervoor dat u zo vroeg mogelijk kunt reageren. Bovendien is het van belang dat de indringer zo veel mogelijk vertraagd wordt. Daarbij is het goed om te weten op welke manieren een indringer een terrein op kan komen.

Overheen, doorheen, onderdoor

Traditioneel zijn er drie scenario’s waarop indringers een terrein binnendringen. Een indringer kan ergens overheen klimmen, onderdoor graven of doorheen breken. In dat laatste geval kan iemand bijvoorbeeld het hekwerk openknippen of een poort rammen met een voertuig. Bij de beveiliging van het terrein moet u met alle drie de manieren rekening te houden.

Hoeveel reactietijd heeft u nodig?

Met de methode van de Britse veiligheidsdiensten en de drie manieren waarop indringers binnen komen in het achterhoofd, stellen we vervolgens een tijdpadanalyse – INCI/DETAR – op. Met deze gecertificeerde methode van het DHM Security Instituut bepalen we hoeveel reactietijd u nodig heeft om te reageren op een alarm of melding. In onderstaand voorbeeld gaan we ervan uit dat een indringer diefstal wil plegen. De INCI/DETAR vind u op de volgende twee pagina’s.

INCI/DETAR bestaat uit twee horizontale tijdlijnen. De bovenste tijdlijn (INCI) geeft in minuten weer hoeveel tijd een indringer nodig heeft om bij uw waardevolle bezittingen te komen. Van het moment dat een indringer het terrein betreedt totdat hij het terrein weer verlaat. De onderste lijn (DETAR) laat zien hoe lang het duurt, voordat politie of bewaking ter plekke zijn. Vanaf het moment van detectie tot alarmering en reactie. De bedoeling is om uw beveiliging zo in te richten, dat de onderste tijdlijn korter is dan de bovenste tijdlijn. Kortom, hoe zorgt u ervoor dat een indringer geen tijd heeft om bij uw waardevolle bezittingen te komen?

Heeft uw bewaking bijvoorbeeld tien minuten nodig om ter plaatse te zijn? Dan vereist de beveiliging meer dan alleen een alarm op uw pand. Want met een alarm detecteert u de indringer pas als die al binnen is. U wilt de indringer eerst signaleren en ervoor zorgen dat hij vanaf dat moment nog ruim tien minuten nodig heeft om binnen te komen. Bijvoorbeeld door een hoog hek te plaatsen met sensoren. Op basis van de tijdpadanalyse kunt wordt nauwkeurig bepaalt hoeveel tijd u moet winnen met uw beveiliging ten opzichte van de scenario’s die zijn geschetst. Op basis daarvan kunt u de juiste beveiligingsmaatregelen kiezen om dat doel te bereiken.

 

Vier soorten maatregelen

Er zijn verschillende beveiligingsmaatregelen die u kunt nemen. Deze maatregelen vallen grofweg uiteen in vier categorieën. We zetten ze kort voor u op een rij:

Organisatorisch – Maatregelen waar een bedrijf zelf actief op moet sturen. Denk aan sleutelbeheer, huisregels voor personeel en bezoekers, maar ook de toegangscontrole en contracten met een particuliere alarmcentrale en bewaking. Dit is de basis voor alle maatregelen, en ook de meest krachtige. Want zonder draagvlak of duidelijke regels hebben andere beveiligingsmaatregelen geen zin.

Bouwkundig – Hekwerk, poorten, anti-loopmatten, puntdraad en andere mechanische en fysieke maatregelen om indringers af te schrikken en te vertragen.

Elektronisch – Het doel van elektronische maatregelen is om indringers zo snel mogelijk te detecteren. Bijvoorbeeld met camerasystemen, toegangscontrole, detectiesystemen en sensoren. Door het integreren van deze systemen wordt vervolgens actie ondernomen om de juiste partijen te alarmeren.

ICT – Computers, netwerk/infrastructuur, servers, firewalls en virusscanners. Alle soft- en hardware die ondersteunt bij het beheren van de perimeter. Denk bijvoorbeeld aan een securitymanagementsysteem dat reageert op een sensor die iets detecteert en direct een particuliere alarmcentrale voorziet van de juiste beelden om de signalering zo snel mogelijk op te volgen.

Verschillende alarmen

Bij het toepassen van detectoren voor perimeter, of inpandige detectie is er altijd spraken van valse alarmmeldingen. Deze valse meldingen zijn meldingen waarvan de oorzaak na verificatie niet achterhaald kan worden, denk aan een technische fout van de detector. Vaak worden valse meldingen verwart met ongewenste alarmmeldingen. Ongewenste meldingen zijn namelijk meldingen welke wel te herleiden zijn naar verificatie, denk hierbij aan dieren, slechte weeromstandigheden of spelende kinderen.

Door kennis en ervaring van deze detectoren moeten een maximale projectering en configuratie gedaan worden met als doel deze valse meldingen terug te brengen naar maximaal 1 per zone per maand. Voor ongewenste meldingen is projectie van de detector inclusief organisatorische maatregelen vaak een oplossing voor het tegengaan.

Integratie

Al deze maatregelen dragen bij aan de beveiliging van uw terrein. Ze staan los van elkaar, maar zijn geïntegreerd erg effectief. Denk bijvoorbeeld aan een hekwerk met sensoren en een camerasysteem, dat direct in verbinding staat met uw alarmcentrale. Op basis van onze aanpak adviseren we welke maatregelen u nodig heeft, om indringers op tijd te detecteren, flink te vertragen of zelfs buiten de deur te houden

Hoe onze experts uw perimeter bouwen

Voordat u een nieuwe oplossing voor de beveiliging van uw terrein implementeert (of het aanpassen van een bestaande oplossing) adviseren onze Heras-experts u hoe u het beste potentiële risico’s kunt bestrijden. Ons advies omvat het controleren van alle lokale milieu-en geografische beperkingen om u te verzekeren van een effectieve oplossing. We zijn experts in het identificeren én leveren van een passende totaaloplossing om uw terrein te beveiligen.

Onthoud altijd dat fysieke beveiligingsmaatregelen slechts een onderdeel zijn van een effectieve oplossing voor de beveiliging van uw terrein. Ze moeten geïmplementeerd worden om organisatieprocessen effectief te ondersteunen voor beveiliging en werking van het terrein. Onze oplossingen zorgen ervoor dat interne teams en ondersteunende instanties (zoals politie) optimaal kunnen reageren op incidenten.

Heras Security Model

Dit model combineert naadloos de meest effectieve beveiligingsstrategieën en vormt daardoor een betrouwbare, gelaagde beveiliging van ieder terrein. Aan de hand van dit model gaan we in gesprek met u om de beveiligingsbehoefte in kaart te brengen.

Vanuit deze behoefte wordt er samen met u en de expertise van Heras gekeken naar de mogelijk denkbare scenario’s. Uit deze scenario’s worden de elementen van het model ingedeeld naar een bepaald beveiligingsniveau. Hiermee bieden we een op maat gemaakte geïntegreerde oplossing die past bij uw specifieke klantbehoefte.

Conclusie

De beveiliging van het terrein is voor ieder bedrijf een uitdaging. Daarin komen altijd een aantal stappen naar voren, zoals in dit artikel beschreven. Heras adviseert hierin. We stellen eerst de dreiging vast en welke waardevolle bezittingen u wilt beschermen. Daarna beschrijven we de scenario’s die voor uw bedrijf relevant zijn. Vervolgens bepalen we samen hoe u deze scenario’s voorkomt met de tijdpadanalyse. Tot slot kiezen we welke maatregelen u kunt treffen om dat voor elkaar te krijgen.

Door deze stappen te volgen, helpen we bedrijven in verschillende landen om hun beveiliging naar een hoger niveau te tillen. Daar helpen we u uiteraard ook graag bij. Wilt u meer weten over onze aanpak? Neem contact met ons op via advies@heras.nl voor een vrijblijvend advies.

Wilt u advies over een oplossing voor uw terrein?
Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan