Low, Medium of High: hoe veilig is uw datacenter?

Behalve een goede digitale beveiliging, wilt u natuurlijk dat ook het terrein van uw datacenter zelf uitstekend beveiligd is. Maar ieder datacenter is verschillend en vraagt om een andere beveiliging. Jan van Putten, Key Accountmanager bij Heras, bespreekt de manieren waarop u het terrein van uw datacenter kunt beveiligen. Dit doet hij aan de hand van drie voorbeeldscenario’s die verschillen in beveiligingsniveaus.

Welke beveiligingsoplossingen bij uw datacenter past is afhankelijk van verschillende factoren en uw behoeften, denk aan de ligging van uw center en het gewenste beveiligingsniveau. Maar ik kan me voorstellen dat u niet goed weet wat er allemaal mogelijk is op het gebied van beveiliging van uw terrein. Daarom laat ik u aan de hand van drie scenario’s zien welke mogelijkheden passen bij verschillende beveiligingsniveaus.

Heras Security Model

Om de best passende beveiligingsoplossingen te bepalen, gebruiken we het Heras Security Model. Dit model bestaat uit een combinatie van de vijf meest effectieve beschermingsstrategiee n: afbakenen, ontmoedigen, detecteren, vertragen en gecontroleerde toegang. De elementen in het model worden ingedeeld naar beveiligingsniveau. Samen vormen deze maatregelen en het advies van onze experts een betrouwbare, gelaagde beveiliging van uw terrein. Hieronder volgen drie voorbeeldscenario’s waarin diverse maatregelen aan bod komen.

1. Low – Veilig hekwerk met open uitstraling

Voor lokale en regionale datacenters die regelmatig potentiële klanten over de vloer krijgen, is een goede balans tussen beveiliging en uitstraling belangrijk. Voor het hekwerk is bijvoorbeeld spijlenhekwerk een optie. Dat is esthetisch en oogt vriendelijk. Voor extra beveiliging rusten we het hekwerk uit met ‘electric fencing’, een ontmoedigings- en detectiemiddel dat gebruikmaakt van elektrische schokken om potentiële indringers te lokaliseren, af te schrikken en hen ervan te weerhouden de omheining te doorbreken.

2. Medium – Meerdere vormen van detectie

Als u verantwoordelijk bent voor een (internationaal) retail of wholesale datacenter, dan hebben uw klanten waarschijnlijk hogere beveiligingseisen. Zij vertrouwen u immers hun waardevolle informatie en systemen toe, die noodzakelijk zijn om hun organisaties draaiende te houden. In dat geval zijn ruimtelijke detectiemiddelen via infrarood of gronddetectie een goede aanvulling op uw afbakening. Infraroodzuilen achter de poorten waarschuwen u bijvoorbeeld vroegtijdig wanneer mensen uw terrein binnendringen. De hekwerkdetectie geeft nauwkeuring weer waar ongewenste activiteiten plaatsvinden. Zo weet u dus waar een ongewenst persoon zich bevindt nog voordat deze zich bewust is van de detectie.
Om uw detectie te optimaliseren, is ook het slim een cameraobservatiesysteem toe te voegen om alarmeringen visueel te verifiëren. Wij zorgen altijd dat uw camera’s zo geplaatst zijn dat één camera ook een andere bewaakt, zodat indien een camera uitvalt er nog steeds beeld van het betreffende zone is.

3. High – Geïntegreerde totaalbeveiliging

Wilt u de meest geavanceerde beveiligingsoplossing , omdat u bijvoorbeeld verantwoordelijk bent voor een groot datacenter? Dan zijn er diverse maatregelen die u kunt nemen.
Ten eerste, alle oplossingen uit het ‘medium beveiligingsniveau worden hier toegepast. Daarbij kunt u kiezen voor ‘crash rated’ toegangsoplossingen. Dit zijn bijvoorbeeld slagbomen die dermate verankerd zijn dat ze bestand zijn tegen de impact van aanrijdingen door voertuigen. Daarnaast is het belangrijk de tijd die uw toegangsoplossing openstaat te beperken, bijvoorbeeld met een speedgate. Dat is een vouwpoort die – zoals de naam al aangeeft – zeer snel opent en sluit, maar nét zo goed beveiligt als een normale schuifpoort. Tot slot, is een naadloze integratie met uw alarmopvolging, brandbeveiliging en gebouwbeheersysteem onmisbaar voor een hoog beveiligingsniveau. Zo kunnen u en uw personele beveiliging vanuit één platform zorgdragen voor de totale beveiliging van uw datacenter.

Wat is de beste oplossing?

Afhankelijk van uw beveiligingsbehoefte en veiligheidsfactoren is er een ruime keuze aan oplossingen van verschillende niveaus om uw datacenter te beveiligen. Wilt u uw beveiligingsvraagstukken voorleggen aan een expert? Of heeft u behoefte aan beveiligingsadvies op maat? Neem dan contact met ons op. We bespreken graag met u welke oplossing het beste bij uw datacenter past.