De Europese CE-markering voor beveiligingsinstallaties verscherpt: wat houdt dat precies in?

De veiligheidseisen voor een CE-markering verscherpen naar verwachting vanaf eind 2021. Om ongelukken in de toekomst nog beter te voorkomen, moeten draai- en schuifpoorten aan nog strengere veiligheidseisen voldoen. Wat is een CE-markering precies? En wat houden de verscherpingen in? We leggen het allemaal uit in dit blog.

Beveiligingsinstallaties, zoals draai- en schuifpoorten, zijn grote zware machines met automatisch bewegende elementen. Dagelijks passeren veel voertuigen en mensen deze machines. Daarom is het van groot belang dat alle beveiligingsinstallaties voldoen aan de Europese veiligheidseisen en een CE-markering hebben.

Aantoonbaar veilig product

CE staat voor Conformité Européenne, oftewel ‘overeenkomstig de Europese richtlijnen’. Een CE-markering is wettelijk verplicht voor producten zoals draai- en schuifpoorten welke op de Europese markt worden verkocht. Met een CE-markering op een product toon je als fabrikant aan dat je voldoet aan alle essentiële Europese veiligheids-, gezondheids- en milieubeschermingseisen die aan jouw product worden gesteld. Wanneer je als klant een product met een CE-markering aanschaft, mag je er daarom vanuit gaan dat je een veilig product koopt.

Bewijslast bij schadeclaims

Een CE-markering is een verklaring van veiligheid. Het dient daarom tevens als bewijslast bij schadeclaims. De markering zegt echter niets over de kwaliteit van de installatie. Voor het vaststellen van kwaliteit bestaan weer andere richtlijnen voor fabrikanten.

De tekst gaat verder onder de afbeeldingen.

De verscherpingen van veiligheidseisen voor CE-markering

De eisen voor een CE-markering voor nieuwe beveiligingsinstallaties worden strenger. Dat betekent overigens niet dat bestaande poorten met een CE-markering daardoor opeens onveilig zijn. Maar wat houden de aanpassingen precies in? Dit zijn de belangrijkste verscherpingen die binnenkort gelden:

1. Meeliften van personen bij een aangedreven schuifpoort 

Het meeliften van personen op een poort is een nieuwbenoemd gevaar in de verscherpte norm. Een poort moet kunnen detecteren dat er zich een persoon op het bewegende deel bevindt. De poort moet in dat geval op tijd stoppen of omkeren om personen te beschermen. Dat gebeurt nu al, maar de regels hiervoor worden nog strenger. 

2. Extra fotocel voor een aangedreven schuifpoort 

Poorten bevatten veel detectiesystemen, zoals veiligheidslijsten. Dat is een rubberen strip die wanneer ingedrukt, een signaal afgeeft waarna de poort stopt en omkeert. Daarnaast beschikt een poort over een fotocel, een sensor dat personen of objecten detecteert. Een extra fotocel – naast de bestaande fotocel – moet de detectie van personen of objecten nóg nauwkeuriger maken.  

3. Toegestane krachten aan de achter- en voorzijde van een aangedreven schuifpoort 

De bestaande norm geeft al aan dat de poort bij het dichtgaan geen te hoge kracht mag uitoefenen. Dat geldt voor de zogeheten voorzijde. Wanneer een poort opengaat, schuift het bewegende deel van de poort naar achteren. De nieuwe norm geeft aan dat de toegestane krachten aan de achterzijde ook beperkt moeten blijven. 

4. Veiligheidsafstand tussen hekwerk en een aangedreven schuifpoort 

Is er in de buurt van het bewegende deel van de poort een aangrenzend hekwerk? Dan moet de ruimte ertussen een veilige afstand zijn, zodat niemand met een been of arm klem kan komen te zitten. De precieze afstanden zijn afhankelijk van de fijnmazigheid van het aangrenzende hekwerk. Hoe groter de mazen in het hekwerk, hoe groter de afstand tussen poort en hekwerk moet zijn.  

5. Omvalbeveiliging voor draaipoorten 

Draaipoorten zijn vaak kolossaal. Wanneer een zware draaipoort omvalt, kunnen de gevolgen groot zijn. Daarom staat in de nieuwe norm dat wanneer een scharnier van zo’n poort faalt of afbreekt, de vleugel nooit mag omvallen. Een fabrikant moet daarvoor dus een extra veiligheidsvoorziening toevoegen aan een draaipoort.  

6. Extra fotocel voor een aangedreven draaipoort 

De bestaande norm geeft aan dat een elektrisch aangedreven draaipoort een fotocel moet hebben die mensen of objecten detecteert wanneer de poort dichtgaat. In de nieuwe norm moeten draaipoorten ook een fotocel hebben die zijn werk doet als de poort opengaat.   

Wat moet u nu doen? 

De verscherpingen van de veiligheidseisen hebben betrekking op de veiligheidseisen van nieuwe beveiligingsinstallaties. Voor u als facility manager, beheerder of eigenaar van poorten zijn dit de belangrijkste punten die u moet weten: 

  • Uw huidige poorten met CE-markering zijn nog steeds volkomen veilig, mits u deze volgens protocol onderhoudt.  
  • Nieuwe poorten moeten naar verwachting vanaf eind 2021 voorzien zijn van de nieuwe CE-markering. Daar hoeft u bij de aanschaf van nieuwe poorten zelf niets aan te doen. Een poort krijgt tegen die tijd namelijk alleen een CE-markering als het voldoet aan de nieuwe norm. 
  • U kunt ervoor kiezen om uw huidige poorten met CE-markering aan te passen naar de nieuwe norm, zodat uw poorten tegemoetkomen aan de meest recente veiligheidseisen. Dat betekent dat er fysieke aanpassingen plaats moeten vinden aan uw poorten, zoals het installeren van extra fotocellen of het aanbrengen van een omvalbeveiliging. Het aanpassen van uw poorten is echter niet verplicht.  

Meer informatie en advies

Advies en ondersteuning bij uw perimeter protection oplossing? Vraag een adviesgesprek aan met een van onze experts.