Storing aan uw poort? Met deze 5 maatregelen borgt u de bedrijfscontinuïteit

Het stilvallen van uw bedrijf is geen optie. Dat zorgt immers voor tijdverlies en veel kosten. Maar wat als uw toegangspoort defect is? Wanneer transport daardoor bijvoorbeeld uw terrein niet op kan of ongenodigden juist wél uw terrein op kunnen, heeft dat grote gevolgen. Hoe zorgt u dat uw bedrijf dat niet overkomt? In deze blog vertellen we hoe u met vijf maatregelen uw bedrijfscontinuïteit borgt.

Beveiligingsinstallaties zijn bedoeld om uw terrein te beschermen. Op zo’n manier dat uw dagelijkse gang van zaken normaal door kan gaan. Vrachtwagens kunnen bijvoorbeeld door automatische schuifpoorten eenvoudig het terrein op en af. Of u houdt met diverse beveiligingsinstallaties ongewenste bezoekers juist op een afstand van bijvoorbeeld uw hoogrisicolocatie.

Wat uw beveiliging ook inhoudt; het moet zijn werk doen, zodat u met een gerust hart aan de slag kan. Tenminste, dat is de bedoeling. Een beveiligingsinstallatie kan opeens een storing krijgen of niet meer functioneren door schade. Dan ligt uw bedrijf stil en kunt u geen kant op. Hoe voorkomt u dat?

Wilt u meer informatie over het onderhoud van uw poorten? Bekijk hier hoe dit onderdeel is van onze servicepakketten: heras.nl/service

Vijf maatregelen die uw bedrijfscontinuïteit borgen

Door duidelijke serviceafspraken te maken met de leverancier van uw beveiligingsinstallaties, zoals Heras, voorkomt u dat uw installaties de continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengen. U kunt daarbij letten op de volgende vijf maatregelen.

1. Preventief onderhoud

Het onderhouden van uw poorten is de belangrijkste stap in het borgen van uw bedrijfscontinuïteit. Doet u dat niet, dan bestaat de kans dat bijvoorbeeld onderdelen van uw automatische schuifpoort ongezien slijten. Met alle gevolgen van dien. Preventief onderhoud is een goede oplossing om uw poorten te monitoren, onnodige kosten te besparen en de veiligheid te behouden. Met preventief onderhoud controleert en onderhoudt u periodiek de beveiliging op uw terrein. U kunt over dit type onderhoud afspraken maken met uw leverancier. Heras heeft bijvoorbeeld verschillende servicepakketten waarin preventief onderhoud zit inbegrepen.

2. Predictief onderhoud

Predictief onderhoud gaat een stap verder. Dat gaat namelijk over het voorspellen van onderhoud, zodat u eventuele storingen voor kunt zijn. Bij Heras noemen we dat Connect. Hoe dat werkt? Sensoren in beveiligingsinstallaties geven continu een signaal. Daardoor is het mogelijk om op afstand de conditie van de poorten in de gaten te houden. Wanneer een storing optreedt of dreigt op te treden, krijgen wij – of u, dat kan ook – een signaal. Zo detecteren we vroegtijdig kansen op storingen en kunnen we sneller reageren bij daadwerkelijke storingen. Predictief onderhoud is de ultieme manier om uw bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

3. Snelle responstijden van monteurs

Als er ondanks onderhoud tóch iets mis is met een beveiligingsinstallatie wilt u niet dagen wachten op reparatie. Hoe langer uw dagelijkse werkzaamheden stilliggen of gehinderd worden, hoe meer geld dat kost. Een goed servicecontract waarin de maximale responstijden van monteurs zijn vastgelegd, is een essentiële stap naar borging van de bedrijfscontinuïteit.

4. First time fix

Een defecte beveiligingsinstallatie moet zo snel mogelijk weer werken. Daarom is het van belang dat een monteur bij zijn eerste bezoek de installatie weer aan de praat krijgt. De zogenoemde ‘first time fix’. Monteurs van Heras hebben bijvoorbeeld standaard een voorraad aan onderdelen in hun bus. Dat vergroot de kans dat onze monteurs een installatie meteen weer werkend krijgen, al is het maar tijdelijk. Een monteur kan daarna nog terugkomen voor een definitieve reparatie. Zorg er dus voor dat u met uw leverancier afspraken maakt over een first time fix.

5. Advies en reporting

Naast onderhoud, snelle responstijden en een first time fix is een gedegen onderhoudsadvies van een leverancier zoals Heras een krachtige maatregel om de bedrijfscontinuïteit te borgen. Op basis van constateringen tijdens periodiek onderhoud brengen we advies uit over de status van uw beveiligingsinstallaties. Dat kan zelfs opgenomen worden in een meerjarenonderhoudsplan, waarin precies staat aangegeven wat u qua onderhoud en kosten kunt verwachten op de korte, middel- en lange termijn. Zo staat u nooit voor verrassingen en maakt u de kans op storingen aanzienlijk kleiner.

Goede serviceafspraken en regelmatig onderhoud

Het voorkomen van defecte of onveilige beveiligingsinstallaties die uw bedrijf lam leggen, is vrij eenvoudig. Alles draait namelijk om goede serviceafspraken en regelmatig onderhoud. Dankzij periodiek onderhoud – met behulp van slimme technologie – verlengt u de levensduur van uw installaties, verkleint u de kans op storingen en zorgt u ervoor dat de installaties veilig blijven. Zo borgt u uw bedrijfscontinuïteit doelgericht en effectief.

Wilt u meer weten wat service kan betekenen voor de continuïteit van uw bedrijf?
Kijk op heras.nl/service