GRATIS SERVICE

Heras wint aanbesteding ProRail

ProRail B.V. heeft het grootste deel van de landelijke ‘Raamovereenkomst levering en plaatsing hekwerken 2016-2020’ gegund aan buitenbeveiliger Heras.

De raamovereenkomst heeft een looptijd van vijf jaar. Het object van aanbesteding wordt via een verdeelmechanisme onder drie geselecteerde partijen geplaatst. Naast Heras zijn dit ACON B.V. en Van Ooijen B.V.

Waar mogelijk sluit ProRail het spoor af tegen betreding door derden zoals spoorlopers, vandalen, dieven, wild en vee. Doel is storingen aan de infrastructuur te voorkomen. Daarnaast zijn de gevolgkosten en schades aanzienlijk. Hekwerken zijn volgens ProRail “de meest kostenefficiënte manier van afschermen van de spoorbaan”.

ProRail verwacht jaarlijks 35 tot 40 kilometer nieuwe hekwerken te kunnen plaatsen (verdeeld over tien projecten). Per locatie worden de detail-engineering, de te leveren materialen en de montage van de hekwerken bepaald. Raakvlakken met de omgeving zijn de eigendomsgrenzen met derden en de ProRail-installaties bij met name overwegen.

Belangrijk inkoopcriterium voor ProRail is duurzaamheid. Heras heeft het hoogste certificaat (niveau 5) van de CO2 prestatieladder.

Cindy van den Dungen, commercieel directeur Heras: “Een bevestiging van ons kunnen en een opdracht met een mooi volume. ProRail maakt dagelijks treinritten mogelijk voor 1.200.000 reizigers en 100.000 ton goederen. Het illustreert het belang van een adequate afscherming van het spoornet.”

Voor meer informatie:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=71134