Heras wint opdracht Rijksvastgoedbedrijf: onderhoud en oplossen van storingen aan perimeterbeveiliging van penitentiaire inrichtingen

Oirschot, 30 september 2021

Heras wint opdracht Rijksvastgoedbedrijf: onderhoud en oplossen van storingen aan perimeterbeveiliging van penitentiaire inrichtingen

Heras wint een omvangrijke opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf. Het betreft het onderhoud aan de perimeterbeveiliging van penitentiaire inrichtingen. De opdracht bestaat daarnaast uit het oplossen van storingen, uitvoeren van bijkomende werkzaamheden en inspecties. De uitvoering van de opdracht begint op 1 januari 2022 en loopt vier jaar, met daarna de mogelijkheid om de overeenkomst met maximaal vier jaar te verlengen.

Betrouwbare veiligheidsborging

Het doel van de meerjarige opdracht is het uitvoeren van onderhoud aan de perimeterbeveiliging van penitentiaire inrichtingen zodat de veiligheid en gezondheid geborgd blijft. Daarnaast bestaat de opdracht uit het oplossen van storingen, het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden en het uitvoeren van BOEI-inspecties aan deze installaties. De perimeterbeveiliging bestaat uit geïntegreerde beveiligingsinstallaties en hekwerken en poorten.

Heras als aangewezen opdrachtnemer

De opdracht is Heras niet onbekend. In de voorgaande periode van vijf jaar heeft Heras de service- en onderhoudswerkzaamheden voor de perimeterbeveiliging van penitentiaire inrichtingen in Nederland ook uitgevoerd. Hierdoor is de samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf een duurzame en efficiënte voortzetting. De opdracht past uitstekend bij Heras doordat zij betrouwbaarheid, betrokkenheid en deskundigheid centraal stellen in hun dienstverlening en oplossingen.

Dirk-Jan Westendorp, Country Manager Nederland van Heras, licht toe: “Wij zijn trots dat het Rijksvastgoedbedrijf en de Dienst Justitiële Inrichtingen in deze bijzondere aanbesteding voor Heras heeft gekozen. Het betreft een voor perimeter protectie unieke contractvorm die volledig gericht is op het duurzaam functioneren en voldoen aan alle wettelijke kaders van de volledige integrale perimeterbeveiliging.

Heras richt haar professioneel assetmanagement in met betrouwbare assetdata waarmee zij in staat is om de gehele levenscyclus van de installaties optimaal te managen en om de gestelde eisen in het kader van verduurzaming en circulariteit te bereiken.

Het Rijksvastgoedbedrijf en de Dienst Justitiële Inrichtingen kan rekenen op onze volledige dienstverlening waarbij we ons conform het contract maximaal richten op het voorkomen van verstoringen. Voor zowel het installatie-onderhoud als het bijkomend werk benutten wij onze kennis en ervaring in Rijksgebouwen. Uiteraard zijn wij inmiddels gestart met de transitiefase waarin wij ons voorbereiden op de dienstverleningsfase die 1 januari 2022 ingaat. Wij kijken vol vertrouwen uit naar een zeer constructieve samenwerking met Rijksvastgoedbedrijf.”

Over Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid. Het is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland, met ongeveer 12 miljoen vierkante meter aan gebouwen en ruim 82.000 hectare grond. Van kantoren van ministeries en rechtbanken tot kazernes, gevangenissen en paleizen. Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen.