School Nehalennia verhelpt sluiprouteprobleem met hulp van Heras

De locatie Kruisweg van Nehalennia (onderdeel van de Mondia Scholengroep) wilde een einde maken aan de sluiproute door het plantsoen grenzend aan het schoolplein. Deze kortere weg naar een bushalte, tevens een hangplek voor leerlingen, zorgde onder andere voor overlast in de woonwijk. Heras vond samen met de school een geschikte oplossing.

De uitdaging

De locatie Kruisweg van de Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap in Middelburg is een school voor vmbo- en mavo-onderwijs. Met ruim 650 leerlingen is het een dagelijks komen en gaan vanjongeren. “Aan de andere kant van hetschoolplein staat een bushalte waar veel leerlingen gebruik van maken”, verteltMarnix Israël, Hoofd Facilitaire zaken vande overkoepelende Mondia Scholengroep.“De kortste weg naar die bushalte is doorde bosjes die het schoolplein afbakenen. Dus de meeste leerlingen kozen elke dagde kortste route door dat plantsoen heen,soms zelfs met fiets en al.” De school ondernam al meerdere pogingen om het probleem op te lossen. Israël: “We hebbende gemeente gevraagd de bosjes opnieuwte beplanten en we hebben zelfsprikkeldraad geplaatst, maar dat mocht allemaal niet baten. We kregen ook klachten uit de wijk waarin de school zich bevindt, omdat veel leerlingen in pauzes en na schooltijd in dat bushokje gingen ‘chillen’. Dat kon zo niet langer, dus besloten we dat er een hekwerk moest komen.”

De aanpak

Israël had zelf al helder voor ogen wat voor oplossing nodig was. “We wilden een laag hekwerk, maar wel hoog genoeg zodat leerlingen er niet overheen springen. Bij een hekwerk van twee meter hoog lukt dat natuurlijk niet, maar zo’n forse oplossing past weer niet bij het open karakter van onze school. Daarnaast moest het hekwerk lang genoeg zijn om de volledige zijde van het schoolplein af te zetten. Anders bestond het risico dat leerlingen op een ander punt gewoon door het plantsoen lopen. Tot slot moest het hekwerk subtiel wegvallen in de bosjes.” Na een korte selectieprocedure viel de keuze op Heras. “Ze boden professionaliteit en dat merkte ik eigenlijk meteen al in hun offerte”, licht Israël toe. “Waar andere leveranciers letterlijk mijn wensen overnamen, bracht Heras echt een advies uit. Daarnaast waren ze op het gebied van prijs-kwaliteit het meest interessant.” Israël was positief verrast over de aanpak van Heras. “Voor een grote speler als Heras was dit natuurlijk een kleine opdracht, maar ze namen het direct serieus op. Ze beoordeelden mijn situatieschets en foto’s, maar zijn ook fysiek langsgekomen om alles op te meten.” Het plan was om het hekwerk in een schoolvakantie te plaatsen. “Alleen toen sloten de scholen in maart vanwege de coronamaatregelen. Heras was heel flexibel en kwam al eerder om het hekwerk te plaatsen.” De plaatsing van het hekwerk ging goed, vertelt Israël. “Het verliep vrij vlot. Tijdens de plaatsing vertelde de conciërge van locatie Kruisweg aan een monteur van Heras dat we nog paaltjes met prikkeldraad wilden plaatsen, als extra maatregel om te voorkomen dat leerlingen alsnog over het hek zouden klimmen. De monteur bood toen aan om die paaltjes in de grond te slaan, want hij had toch het juiste gereedschap daarvoor bij zich. Dat is nog eens service! En na hun werkzaamheden hebben ze alles netjes achtergelaten.”

Het resultaat

Heras plaatste een subtiel spijlenhekwerk aan de rand van het schoolplein. Het hekwerk voorkomt dat leerlingen door het plantsoen lopen. De bushalte wordt niet meer opgezocht, waardoor de woonwijk geen overlast meer ervaart.

De oplossing

Tussen het schoolplein van locatie Kruisweg en het plantsoen staat nu een spijlenhekwerk van 1,25 meter hoog en 46,7 meter lang. “Het doet precies wat het moet doen”, stelt Israël. “Alle leerlingen lopen om. Het groen is al redelijk teruggegroeid en de gemeente plant binnenkort nog nieuwe planten. Ook is de overlast bij het bushokje voorbij. We hebben vanuit de school duidelijk aangegeven dat hangen in dat bushokje niet de bedoeling is. Maar het hekwerk speelt daar zeker ook een rol in, omdat het bushokje zo moeilijker te bereiken is.” Israël had negatieve reacties op het hekwerk verwacht. “Maar niemand zegt er iets van. Het hekwerk valt mooi weg in het plantsoen, waardoor het helemaal niet zo erg opvalt. Ik ben dus zeer tevreden, de buurtbewoners ook. Missie geslaagd.”