GRATIS SERVICE

Wetterskip Fryslân kiest voor beveiliging van Heras

Schoon oppervlaktewater is belangrijk voor de vitale infrastructuur van een land. De locaties van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) kennen daarmee een verhoogd risicoprofiel. Wetterskip Fryslân koos daarom voor het geautomatiseerd beveiligen van 25 rioolwaterzuiveringsinstallaties voor Heras.

De oplossing voor Wetterskip Fryslân is gebouwd rond Heras Deltapoorten en communicatiezuilen voor bezoekersregistratie. De oplevering vond plaats op 06 juli 2012. Met de opdracht is een investering gemoeid van € 350.000 (excl. BTW).

Wetterskip-fryslan

Wietze de Haan, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân: “De nieuwe toegangssystemen vergroten de veiligheid en efficiëntie. Het toegangsbeheer verloopt nu via toegangscodes en gebruikersprotocollen. Het voorkomt sleutelbeheer en het openen van de poorten door personeel voor derden.”

De vrijdragende Heras Deltapoort voor Wetterskip Fryslân combineert industrieel topdesign en de zekerheid van functionele kwaliteit. De communicatiezuilen, met ingebouwde intercomsystemen, zorgen voor persoonlijke verificatie en toegangsverlening op afstand. De oplossing voor het waterschap functioneert via glasvezel en WAN/LAN-verbindingen en is volledig op maat samengesteld.

Systeem voor slibregistratie

Vanuit de Friese rwzi’s wordt ook nat slib vervoerd naar de slibontwateringsinstallatie (SOI) in Heerenveen. Voor dit tankwagenvervoer ontwikkelde het waterschap in eigen beheer een digitaal systeem voor slibregistratie. De Haan: “Dit om continu inzicht te krijgen in de vervoerde hoeveelheden nat slib tussen onze locaties en SOI Heerenveen én van de ontstane slibkoek richting afnemer Swiss Combi.“

Hiervoor zijn twee nieuwe weegbruggen aangelegd. Door de in- en uitgaande transporten te wegen, wordt automatisch een gedetailleerde balans van de hoeveelheid zuiveringsslib gegenereerd. Ook levert het een besparing van de administratieve lasten op en een betere beheersing van de transportkosten.