Wij zijn de makers van een veilige omgeving

Wij zijn de makers van een veilige omgeving. Dit doen we niet alleen door het plaatsen van de meest veilige totaaloplossingen voor perimeter protectie, maar ook door oog te hebben voor alles wat daarmee samenhangt: een veilige en gezonde werkomgeving voor onze collega’s en de partners waarmee we samenwerken.

Onze ‘nieuwe collega’ en toegewijd veiligheidsmaatje Eric gaat ons hierbij helpen. Samen met Eric staan we op een positieve manier stil bij het realiseren van een veilige en gezonde werkplek. Zo leren we van én met elkaar.

Bekijk de video hiernaast en lees hieronder meer over het programma.

Elke dag weer veilig naar huis

Iedereen vervult een onmisbare rol in het bereiken van ons gezamenlijke doel: 0 ongevallen en geen werkgerelateerd verzuim.  Door veiligheid op de eerste plaats te zetten binnen alle fasen van onze bedrijfsvoering, zorgen we er samen voor dat iedereen na een werkdag weer veilig thuiskomt.

Informatie en verantwoordelijkheid

Ons nieuwe veiligheidsprogramma dat in 2024 is gelanceerd, richt zich op het bevorderen van een vooruitstrevende veiligheidscultuur, waarbij iedereen toenemend geïnformeerd is en zich toenemend verantwoordelijk voelt. Veiligheidsregels en procedures zijn de basis voor een veilige en gezonde werkomgeving, maar het succes valt of staat met het erkennen van het belang ervan. Alleen door samen te leren én te verbeteren kunnen we veiligheid en gezondheid naar een hoger niveau tillen.

Bewustzijn en gedrag

Vandaar dat we sterk inzetten op het vergroten van het veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag. Dit begint met aandacht voor elkaar en het bespreekbaar maken van veiligheid en gezondheid: Durven we het werk te onderbreken bij twijfels over veiligheid? Is er voldoende ruimte om elkaar aan te spreken op onveilig of ongewenst gedrag? Melden we onveilige situaties?

Prettig en veilig werkklimaat

Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen en je gesteund voelen zijn essentiële voorwaarden om deze onderwerpen bespreekbaar te maken. Door het aansporen van elkaar op het herkennen van onveilige situaties en het stimuleren van gewenst gedrag, creëren we een werkomgeving waarin we elkaar blijven uitdagen in het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en waarbij we samen zorgen voor een prettig en veilig werkklimaat.