Disclaimer

De op de site getoonde informatie wordt door Heras met zorg samengesteld. Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Heras staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven inzake de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade -direct dan wel indirect- ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door Heras uitdrukkelijk afgewezen. Heras garandeert geen foutloos en ononderbroken functioneren van de site.