Privacyverklaring

Laatste update: 20 december 2019

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonlijke gegevens die Heras B.V. (hierna Heras of wij) als verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en gebruikt tijdens uw interacties met Heras. Bijvoorbeeld wanneer u onze websites bezoekt, producten of diensten gebruikt die worden aangeboden door Heras, Heras-producten en diensten aanschaft, u abonneert op nieuwsbrieven, contact opneemt met de klantenservice, enzovoort. Deze privacyverklaring kan worden bijgewerkt. Controleer dus regelmatig of er wijzigingen zijn aangebracht. Met het doorgeven van uw persoonsgegevens en met het gebruik van deze website geeft u aan in te stemmen met onze privacyverklaring en ons gebruik van cookies zoals te lezen in de cookieverklaring.

Contact opnemen

Voor vragen over deze privacyverklaring en de verwerking van uw persoonsgegevens neemt u contact op met:

Heras B.V.
Kamer van Koophandel 17043602
Hekdam 1, 5688 ZG Oirschot

Per brief: t.a.v. Heras B.V. afdeling Brand & Communications, Postbus 30, 5688 ZG Oirschot
Per e-mail: dataprivacy@heras.com

Persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Uw naam;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw geslacht;
 • Uw geboortedatum;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een account aan te maken op onze website aan te maken, te solliciteren op een vacature of in correspondentie en telefonisch;
 • De naam en het adres van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
 • Gegevens over de producten en diensten die u hebt aangeschaft;
 • Gegevens uit klantonderzoek;
 • Uw gebruik van en uw activiteiten op de Heras-websites en social mediakanalen van Heras;
 • IP-adres;
 • Browsergegevens zoals locatie, browsertype, besturingssysteem en bezochte pagina’s;
 • Unique Device Identifier.

Doeleinden

We vragen u uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden, maar niet beperkt tot:

 • Het informeren over Heras-producten en diensten;
 • Het toesturen van nieuwsbrieven;
 • Het beantwoorden van vragen of het oplossen van product- of diensten klachten, alsmede het informeren over de status hiervan;
 • Het onderhouden van klant- en/of leveranciersrelaties;
 • Het faciliteren van toegang tot informatie;
 • Het evalueren van onze services door tevredenheidsonderzoek;
 • Het verbeteren van informatievoorziening en communicatie;
 • Het verbeteren van onze websites;
 • Het creëren van persoonlijke berichten en speciale aanbiedingen en advertenties ontvangen die aansluiten op uw persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die u met ons hebt gedeeld en de informatie die wij via cookies of vergelijkbare technieken hebben verzameld over uw gebruik van de websites/sociale mediakanalen van Heras;
 • Om te voldoen aan op Heras rustende wet- en regelgeving.

Onze websites en websites van derden

Onze websites maken gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken. Deze privacyverklaring geldt niet voor websites van derden die door middel van links met onze websites verbonden zijn. Lees voor gebruik de privacyverklaring van de betreffende website voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Persoonsgegevens delen

Heras is onderdeel van PERIMETER PROTECTION GROUP. We kunnen uw gegevens delen met andere bedrijven binnen PERIMETER PROTECTION GROUP om informatie en services die door u bij ons worden aangevraagd te verstrekken, en om onze services te verbeteren.

Verder delen wij uw gegevens met derden als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst zoals de levering van de door u bestelde producten en/of diensten. Dit zijn o.a., maar niet uitsluitend, serviceproviders, leveranciers en transporteurs.

Indien er derden namens Heras uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst met hen af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Verder zullen wij uw gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiliging

Wij streven ernaar om uw gegevens veilig te bewaren. Hiervoor hebben wij passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om misbruik en verlies van uw gegevens of ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens te voorkomen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens zolang deze nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven beschreven, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht of toegestaan is.

Inzage in uw gegevens

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via bovenstaande manieren om informatie te krijgen over welke persoonsgegevens we over u verwerken en een kopie hiervan te ontvangen. Verder kunt u uw persoonsgegevens laten corrigeren of verwijderen (zolang er geen wettelijke verplichting bestaat de gegevens te bewaren).

Inzage, correctie en verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een gespecificeerd verzoek tot Heras richten via bovenstaande contactgegevens onder vermelding van uw naam en adres. Heras kan u vragen zich te legitimeren om misbruik van dit recht te voorkomen. Heras zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Heras de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wij helpen u graag verder met al uw verzoeken, maar mocht u er desondanks met ons niet uitkomen dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u hier.