Brancheverenigingen

Betrouwbaar, betrokken en deskundig, dat zijn onze kernwaarden. We zijn betrouwbaar in advies, kwaliteit, levering en budget, en betrokken bij onze klanten, de mens en het milieu met een deskundig advies. Met het delen van onze kennis en het op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen brancheorganisaties kunnen we bijdragen aan het verhogen van de veiligheid en kwaliteit van oplossingen en producten.

NHI

Samen ontwerpen, fabriceren, installeren en onderhouden wij oplossingen passend bij iedere sector en situatie. Dit doen wij met veilige producten, want bij ons staat veiligheid voorop. Om de veiligheid en kwaliteit van producten in onze sector te kunnen garanderen, zijn er allerlei normeringen en regels in het leven geroepen. Deze staan uitgelegd op de website van de Nederlandse Hekwerk Industrie (NHI), de brancheorganisatie voor ondernemers in de hekwerkbranche. Het doel van de NHI is op de veiligheid en kwaliteit van hekken en met name poorten te garanderen en de aansprakelijkheid voor zowel producent als gebruiker/eigenaar te minimaliseren.
De NHI is verbonden met de Europese Perimeter Protection Association (EPPA), en is een branchegroep van de Koninklijke Metaalunie.

Federatie Veilig Nederland

De branchevereniging Federatie Veilig Nederland probeert de veiligheid in de gemeenschap te vergroten door voorlichtingen te geven over kennis, producten, kwaliteit en diensten op het gebied van beveiliging. Op de ze manier is Federatie Veilig Nederland een deskundig gesprekspartner voor verschillende stakeholders en behartigt de brancheorganisatie de collectieve belangen van distributeurs, importeurs en fabrikanten. Klik hier voor meer informatie.