De effectiviteit van een perimeter protectie oplossing staat of valt met de kwaliteit van de componenten en processen. Kwaliteitszorg is voor ons dan ook een belangrijk speerpunt. We werken met een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001:2015).

Ook veiligheid krijgt daarnaast veel aandacht. Ons beleid gaat uit van nul ongevallen met verzuim, zowel bij het realiseren van oplossingen voor onze opdrachtgevers als binnen onze eigen (productie)organisatie. We werken met het gecertificeerde veiligheidsmanagementsysteem VCA**.

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen kan aandacht voor het milieu en duurzaamheid niet ontbreken. Heras neemt hierin ook haar verantwoordelijkheid en is dan ook gecertificeerd conform ISO 14001:2015 en  CO2 prestatieladder, niveau 3. Dit beleid is verder verduidelijkt in de Beleidsverklaring Kwaliteit, Veiligheid, Milieu en Duurzaamheid.