Heras schenkt veel aandacht aan kwaliteit, veiligheid, gezondheid en , duurzaamheid. Zo is Heras ISO9001:2015 en ISO14001:2015 gecertificeerd. Ten behoeve van duurzaamheid beschikt Heras over het CO2 prestatieladder niveau 3 certificaat. Voor het veilig en gezond werken op projectlocaties zijn we VCA** 2017/6.0 gecertificeerd.

Als experts op het gebied van perimeter protection focussen wij ons op het ontwikkelen, de inkoop, het produceren, coaten, assembleren, distribueren, het verkopen, monteren, exporteren en de service van hekwerken, poorten en buitenbeveiligingssystemen.

Kwaliteit
Heras heeft haar kwaliteitsbeleid conform ISO9001 opgesteld en draagt zorg voor de implementatie en naleving in de organisatie. Iedereen is verantwoordelijk voor het continueren, evalueren en verbeteren van de kwaliteit doormiddel van de procedures.

Veiligheid
“Safety First”. Veiligheid en gezondheid zijn prioriteit nummer 1 bij Heras. Het veilig en gezond werken, het creëren van een veilige werkomgeving en het voorkomen van persoonlijk letsel en schade aan materieel en milieu, is een hoofddoelstelling binnen Heras. We spannen ons dagelijks actief in om ervoor te zorgen dat we veilig en gezond werken en ervoor te zorgen dat een ieder na een werkdag veilig terug thuis komt.

Naast ons veiligheidsmanagementsysteem (VCA** 2017/6.0) hebben we een framework gecreëerd met 16 Levens Reddende Regels. Deze regels vormen het kader om de risico’s in ons werk te beheersen en ervoor te zorgen dat ongevallen voorkomen kunnen worden.

Veilig en gezond werken doen we voor en met elkaar en is onderdeel van onze cultuur en DNA. Dit betekent dat wij van onze eigen medewerkers, maar ook van onze onderaannemers verwachten dat zij op basis van hun eigen gedrag en verantwoordelijkheidsgevoel zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving.

Duurzaamheid
Binnen Heras hanteren we een milieumanagementsysteem, waarbij we ISO14001:2015 gecertificeerd zijn. Dit systeem, de wet- en regelgeving en de zogenoemde milieuvergunning vormen samen het primaire kader en beleid voor milieu binnen Heras.

Heras vindt het van belang een milieubewuste organisatie te zijn en dit ook als zodanig uit te dragen. Dit doen we door onze processen slimmer en duurzamer in te richten, door onze producten te innoveren en door het actief reduceren van onze CO2 Footprint.
Ook zijn wij als Heras voortdurend bezig met innovatieve ontwikkelingen op het gebied van milieu, waarbij we milieuvervuiling zoveel als mogelijk willen voorkomen.

In het kader van de verdere reductie van onze CO2 footprint spannen wij ons actief in en beschikken wij over het CO2 bewust certificaat niveau 3.

Klik hier voor meer informatie ten aanzien van duurzaamheid.