Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid

Heras besteedt veel aandacht aan kwaliteit, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Om het beleid hiervoor te realiseren, zijn deze aspecten vertaald naar een werkwijze welke is opgenomen in het managementsysteem van Heras. Diverse onderdelen hiervan zijn gecertificeerd (klik hier voor de betreffende certificaten).

Als experts op het gebied van perimeter protection focust Heras op het ontwikkelen, inkopen, produceren, assembleren, verkopen, distribueren, monteren en het onderhouden van hekwerken, poorten en buitenbeveiligingssystemen.

Kwaliteit

Als expert in perimeter protection heeft Heras een reputatie hoog te houden. De effectiviteit van een perimeter protection oplossing staat of valt met de kwaliteit van de componenten en systemen. Kwaliteitszorg is dan ook een speerpunt. Heras doet er alles aan om de kwaliteit van producten en systemen in de gehele keten te waarborgen: van design tot installatie en onderhoud.

Heras beschikt over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001), waarmee de stakeholders en kansen en risico’s zijn gedefinieerd. Op deze manier leveren wij een constante kwaliteit, die aan de klantwensen en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voldoet. Afwijkingen hierin worden voorkomen en eventuele klachten worden opgelost en zo nodig in samenwerking met de betreffende afdelingen naar verbeteringen omgezet.

Medewerkers van Heras blijven altijd kritisch en verbeteren continu de kwaliteit van processen, producten en diensten.

Veiligheid

“Safety First”: veiligheid en gezondheid zijn prioriteit nummer 1 bij Heras. Het veilig en gezond werken, het creëren van een veilige werkomgeving en het voorkomen van persoonlijk letsel en schade aan materieel en milieu, is binnen Heras een hoofddoelstelling. We spannen ons dagelijks actief in om ervoor te zorgen dat we veilig en gezond werken, zodat eenieder na een werkdag weer veilig terug thuiskomt.

Naast het gecertificeerde veiligheidsmanagementsysteem (VCA**) hebben we een programma geïmplementeerd waarin Life Saving Rules (LSR) de basis vormen. Deze regels vormen het kader om de arbeidsrisico’s op de werkplek te beheersen en om ervoor te zorgen dat ongevallen en gevaarlijke situaties worden voorkomen.

Veilig en gezond werken doen we voor en met elkaar en is binnen Heras onderdeel van de veiligheidscultuur. Wij verwachten van onze eigen medewerkers, maar ook van onze onderaannemers dat zij vanuit hun eigen bewustzijn/verantwoordelijkheidsgevoel en gedrag, voor een gezonde en veilige werkomgeving zorgen. Ter bevestiging hiervan is Heras gecertificeerd voor de Safety Culture Ladder (SCL).

Duurzaamheid

Binnen Heras werken we een gecertificeerd milieumanagementsysteem (ISO 14001). Dit systeem, de wet- en regelgeving en de daarvan afgeleide milieuvergunning(en) vormen samen het primaire kader voor het milieubeleid van Heras.

Heras vindt het van belang om een duurzame en milieubewuste organisatie te zijn en dit als zodanig uit te dragen. Binnen deze context worden de effecten op het milieu en de omgeving zoveel als mogelijk beperkt. We richten processen slimmer en duurzamer in, innoveren onze producten en werken actief aan het reduceren van de CO2 Footprint. Heras beschikt over een CO2 Bewust certificaat.

Klik hier voor meer informatie ten aanzien van duurzaamheid.