Bekijk onze actie!

CE-verklaringen

CE prestatieverklaringen speedgates, schuif- en draaipoorten

Als gevolg van de Europese Verordening Bouwproducten is de hekwerkindustrie vanaf 1 juli 2013 verplicht om bij CE-gemarkeerde schuifpoorten, draaipoorten en speedgates een prestatieverklaring mee te leveren. Deze verklaring wordt Declaration of Performance (DoP) genoemd. De DoP geeft informatie over de belangrijkste prestaties van het product en het beoogde gebruik ervan.

De prestatieverklaring vormt het bewijs dat het product voldoet aan de prestaties die voor de specifieke toepassing ervan worden verlangd. De prestatieverklaring (Declaration of Performance, ‘DoP’) wordt digitaal of in papieren vorm bij de CE-markering geleverd en is hieronder terug te vinden. De fabrikant of importeur legt in de DoP de prestaties van het bouwproduct vast en de daarbij behorende beoogde toepassing(en). Dit laatste is van groot belang bij de producentaansprakelijkheid.

 

De prestatieverklaringen van onze producten:

CE prestatieverklaring Schuifpoorten elektrisch

CE prestatieverklaring Delta Schuifpoorten elektrisch (HMD Basic)

CE prestatieverklaring Schuifpoorten handbediend

CE prestatieverklaring Speedgates

CE prestatieverklaring Draaipoorten elektrisch

CE prestatieverklaring Draaipoorten handbediend

CE presetatieverklaring Spijlenhekwerk Theia

De verklaring van overeenstemming voor de schuifpoorten en draaipoorten:

CE verklaring van overeenstemming Schuifpoorten

CE verklaring van overeenstemming Draaipoorten

 

Meer informatie over de Europese verordening vindt u op de website van de Rijksoverheid.