7 onderhoudsmaatregelen voor continu optimale terreinbeveiliging van hoogbeveiligde locaties

Locaties als luchthavens, nutsbedrijven en detentiecentra zijn logischerwijs voorzien van complexe en zeer strenge terreinbeveiliging. Het is dan ook van groot belang dat de terreinbeveiliging bij dit soort hoogbeveiligde locaties continu optimaal functioneert. Goed onderhoud is daarbij onmisbaar. In dit blog leggen we uit hoe Heras daarvoor zorgt.

Bij hoogbeveiligde locaties moeten onbevoegden koste wat kost buiten de deur gehouden worden, omdat ze anders schade met enorme gevolgen kunnen aanrichten. Denk bijvoorbeeld aan datacenters, waterschappen en kerncentrales. Maar een hoogbeveiligde locatie kan ook juist mensen binnen moeten houden, zoals detentiecentra of penitentiaire inrichtingen. Wat de situatie ook is: de terreinbeveiliging bij dit type locaties moet iedere dag optimaal zijn om de veiligheid van mensen en de maatschappij te kunnen garanderen.

Om de terreinbeveiliging van hoogbeveiligde locaties continu op het hoogste niveau te houden, moet het onderhoud van net zo’n hoog niveau zijn. We zetten de zeven belangrijkste maatregelen voor optimaal onderhoud van de terreinbeveiliging van hoogbeveiligde locaties op een rijtje.

1. Alles begint met het Heras Security Model
Ieder project bij een hoogbeveiligde locatie begint met een grondige analyse aan de hand van het Heras Security Model. Daarbij brengen we alle mogelijke scenario’s in kaart en koppelen dit vervolgens aan het benodigde beveiligingsniveau. Denk bijvoorbeeld aan dagelijkse verkeersstromen die ervoor zorgen dat een poort tijdelijk open moet. Of omgevingsfactoren die risicovol kunnen zijn, zoals een ligging op een afgelegen terrein waar weinig toezicht op is. Daarna nemen we de bevindingen van de stappen van het Heras Security Model mee in de ontwerpfase van de terreinbeveiliging. Zo weten we exact waar we welke installaties moeten plaatsen om risico’s af te dekken.

2. Plannen voor instandhouding van installaties
De terreinbeveiligingsinstallaties op hoogbeveiligde locaties moeten dagelijks hun werk doen – en blijven doen. Daarom maken we een instandhoudingsplan. Dat doen we op basis van de FMECA-methode: Failure Mode Effect & Criticality Analysis. We onderzoeken op welke manieren de installaties kunnen falen en welke gevolgen dat heeft. Dat is noodzakelijk, omdat we op die manier exact weten welke functionele risico’s de installaties met zich meebrengen, zoals onbedoeld of verkeerd gebruik. En wat er nodig is om die risico’s te beperken. We kunnen die functionele risico’s bijvoorbeeld beperken door risicogestuurd en periodiek onderhoud. Ook weten we op basis van die analyse precies welke materialen we áltijd op voorraad moeten hebben in ons calamiteitenmagazijn, zodat we snel kunnen handelen bij storingen.

3. Non-stop analyseren en verbeteren
We monitoren alle terreinbeveiligingsinstallaties op hoogbeveiligde locaties aan de hand van klantspecifieke dashboards. Daardoor zijn we in staat om de installaties en onze processen rondom service en onderhoud steeds weer te verbeteren. Daarvoor gebruiken we de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act). Als zich een storing voordoet, analyseren we direct of het een herhaalstoring betreft en of we een verband zien met andere factoren. En of we zo’n type storing wellicht herkennen van andere klanten. Op die manier blijven we proactief en scherp onderzoeken hoe we de terreinbeveiliging kunnen verbeteren, storingen sneller op kunnen lossen en toekomstige problemen kunnen voorkomen.

4. Vooruitkijken met een meerjarenonderhoudsplan
Ieder technisch apparaat heeft een technische levensduur. Voor beveiligingsinstallaties is dat niet anders. Door installaties regelmatig te onderhouden en cruciale elementen op tijd te vervangen, verlengen we de levensduur aanzienlijk. Dat is ook duurzamer én bespaart reparatiekosten. Daarom stellen we samen met de klant een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op, waarin we tevens de vervangingsplanning opnemen. Op die manier weet een klant exact wat er de komende jaren moet gebeuren. De klant kan daar in de begroting en de planning al rekening mee houden.

5. 24 uur per dag klaar voor service
Voor hoogbeveiligde locaties kunnen falende terreinbeveiligingsinstallaties direct gevaar opleveren. Daarom is het belangrijk dat storingen zo snel mogelijk verholpen worden. Om die reden zorgen we dat er altijd mechanisch monteurs en elektrospecialisten oproepbaar zijn. Met de opdrachtgever spreken we respons- en oplostijden af. Zo moeten storingen bij hoogbeveiligde locaties vaak binnen een kort tijdsbestek – en conform de SLA – functioneel hersteld zijn. Op die manier weten deze locaties waar ze aan toe zijn en kunnen ze erop vertrouwen dat hun terreinbeveiliging zo snel mogelijk weer optimaal functioneert.

6. Gescreende monteurs met de juiste skills
Hoogbeveiligde locaties moeten altijd veilig zijn. En daar dragen wij aan bij, niet alleen op het gebied van terreinbeveiliging. Al onze monteurs worden jaarlijks gescreend en voor de monteurs van hoogbeveiligde locaties gelden aanvullende screeningsvoorwaarden. Daarnaast zorgen we ervoor dat ze veilig werken, zelfs onder ongebruikelijke omstandigheden zoals in de nabijheid van hoogspanning of bewapende beveiligers. Onze monteurs krijgen maandelijks bijscholing, waaronder gijzeltraining en werken in waterpakken. Zo blijven onze monteurs zich bewust van de manieren waarop ze hun eigen veiligheid en die van anderen kunnen borgen. Bijvoorbeeld door geen materialen en gereedschap te laten slingeren, wat potentieel gevaarlijke situaties kan opleveren.

7. Klantgegevens veilig en beschermd
Om het terrein van een hoogbeveiligde locatie goed te kunnen beveiligen, hebben we veel informatie nodig van die locatie. Ook hebben we regelmatig direct contact met elkaar en delen we gegevens. Om te garanderen dat onderlinge communicatie en klantgegevens niet op straat komen te liggen, beveiligen we alle data die daarmee gemoeid is. We werken conform de ISO 27001-richtlijnen voor informatiebeveiliging en screenen iedereen – van marketing tot directie – die met dit type klanten te maken heeft.

Een vak apart
Het beveiligen van de terreinen van hoogbeveiligde locaties is niet slechts een kwestie van wat terreinbeveiliging en toegangsoplossingen neerzetten. Het vraagt om een doordachte en bewezen werkwijze, van ontwerp en realisatie tot onderhoud en vervanging. Het vraagt om organisatorische maatregelen en continue verbetering – en dat begint al ver voordat er ook maar één beveiligingsinstallatie wordt geplaatst. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw hoogbeveiligde locatie? Klik dan hier of neem contact met ons op via advies@heras.nl voor een vrijblijvend advies.