Betere terreinbeveiliging bespaart zonneparken immense kostenposten

Honderden kilometers aan gestolen koperdraad. Het is eerder regel dan uitzondering voor zonneparken, die steeds vaker het slachtoffer zijn van diefstal. Om koperdieven definitief buitenspel te zetten, is een betere terreinbeveiliging absolute noodzaak. Als experts in perimeter protection helpt Heras om dit doel te bereiken.

Dat zonneparken een steeds aantrekkelijker doelwit voor koperdieven zijn, mag eigenlijk geen verrassing heten. Momenteel staat de koperprijs namelijk op een hoog niveau. Koren op de molen voor georganiseerde dievenbendes, die als een ware plaag door Europa trekken. Waar België, Duitsland, Engeland en Italië al eerder met koperdieven kennismaakten, komen nu de Nederlandse zonneparken steeds vaker aan de beurt.

Ongekende schadeposten

De schade die de koperdiefstal met zich meebrengt is haast niet te overzien. En daar liggen niet enkel de doorgeknipte en gestolen koperdraden aan ten grondslag. Neem Zonnepark De Vlaas in Deurne als voorbeeld. Daar werd eind mei ruim honderd kilometer aan koperdraad gestolen. De schade werd geschat op zo’n half miljoen euro. Dat het bedrag zo hoog uitviel, kwam voor een groot deel doordat het ruim 18.000 panelen tellende zonnepark stil kwam te liggen en dus géén energie kon produceren.

Betere beveiliging is bittere noodzaak

De bittere noodzaak van betere beveiliging voor zonneparken komt steeds meer bloot te liggen. Bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van een bank en verzekeringsmaatschappij. Waar eerstgenoemde partij het investeren in zonneparken als een groot risico ziet, stellen verzekeraars steeds strengere eisen aan de beveiliging. Zo houden zij het eerste pakket van verplichte regels en voorschriften, dat in januari 2020 werd gelanceerd, continu tegen het licht. Dat pakket bevatte de volgende basismaatregelen: een metalen hekwerk van 1.80 meter hoog en een gecertificeerd en geactiveerd beveiligingssysteem.

Inmiddels zorgt de zorgwerkende toename van het aantal koperdiefstallen ervoor dat bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet meer afdoende zijn. Voor zonneparken is het daarom ontzettend belangrijk om gehoor te geven aan de aangescherpte veiligheidseisen van verzekeraars. Doen ze dat niet, dan lopen ze het gevaar dat ze een torenhoog eigen risico moeten betalen óf dat er helemaal niet wordt uitgekeerd.

Optimale terreinbeveiliging met Heras

Als experts in perimeter protection helpt Heras zonneparken bij het opzetten van een optimaal terreinbeveiligingssysteem. Dat doen we aan de hand van het Heras Security Model. We beginnen met het vaststellen van de beveiligingsbehoefte, waarna we de meest relevante dreigingsscenario’s in kaart brengen. Deze scenario’s leggen we vervolgens langs de vijf verschillende elementen van ons Security Model: afbakening, ontmoediging, detecteren, vertragen en gecontroleerde beveiliging. Van daaruit bekijken we welke elementen het beste aansluiten op de dreigingsscenario’s, die het zonnepark absoluut wil voorkomen.

Moeten koperdieven ontmoedigd en vertraagd worden? Of juist ook snel te detecteren zijn? In dat geval sluiten hekwerkdetectie en gecontroleerde toegang goed aan als geïntegreerde beveiligingsoplossingen. Hekwerkdetectie biedt een praktische, efficiënte oplossing voor vroegtijdige detectie en alarmering van onrechtmatige toegang, inbraak en vandalisme. Met gecontroleerde toegang beschikken zonneparken over een veilig toegangscontrolesysteem, waarmee ze in staat zijn om álle toegangspunten van het terrein veilig te beheren.

Til met Heras terreinbeveiliging naar een hoger niveau

Met vele brutale koperdieven die steeds vaker op de loer liggen, is een optimale terreinbeveiliging van groot belang. Heras helpt zonneparken in binnen- en buitenland om hun terreinbeveiliging naar een hoger niveau te tillen. Meer weten over onze aanpak? Neem dan telefonisch contact op via +31 88 274 0274 of vraag een gratis adviesgesprek aan.

Meer weten over onze aanpak?
Vraag een adviesgesprek aan