Drie vragen die u zich moet stellen bij de beveiliging van uw buitenterrein

De beveiliging van uw buitenterrein is van essentieel belang in de transport en logistiek. Vooral als er waardevolle goederen op uw terrein liggen. Om diefstal en inbraak te voorkomen, stelt uw verzekeraar meestal ook richtlijnen op voor de beveiliging van uw terrein. In dit blog legt Jan van Putten, Key Accountmanager bij Heras, uit hoe u voldoet aan de eisen van uw verzekeraar.

Criminaliteit is een thema waar bedrijven in de transport en logistiek voortdurend mee geconfronteerd wordt. In de afgelopen jaren maakten dieven en inbrekers duizenden goederen buit op bedrijfsterreinen. Kostbare spullen werden uit vrachtwagens gestolen, en zelfs volledig geladen containers werden van bedrijfsterreinen ontvreemd.

Maatregelen vanuit verzekeraars

Om deze zorgwekkende ontwikkeling het hoofd te bieden – en de schade voor bedrijven in de transport en logistiek te beperken – zijn preventieve maatregelen hard nodig. Als aanvulling op de richtlijnen van Transport en Logistiek Nederland, ontwikkelde het Verbond van Verzekeraars een handreiking. Op basis van dit document stellen de meeste verzekeraars voorwaarden op waaraan u als bedrijf moet voldoen. De maatregelen die u moet treffen, hangen af van de waarde van de goederen op uw terrein. Daarnaast speelt ook de diefstalgevoeligheid van uw producten een rol. Hoe makkelijk zijn uw goederen mee te nemen?

Vier risicocategorieën

Op basis van deze criteria zijn goederen ingedeeld in vier risicocategorieën: laag, middel, hoog en zeer hoog. In de twee laagste categorieën vallen goederen zoals papier, vee en meubelen. De hogere categorieën zijn hieronder beschreven. De categorie waarin uw bedrijf zich bevindt, bepaalt wat een verzekeraar van de beveiliging van uw buitenterrein verlangt. Hoe hoger de categorie, des te zwaarder de maatregelen die u moet treffen.

  • Hoog risico: chemische producten, vis- en vleesproducten, bier
  • Zeer hoog risico: confectie, electronica, softwaredragers, non-ferrometalen, sterke acoholische dranken, tabakswaren, geneesmiddelen, parfums en cosmetica

Drie vragen

Aan de hand van drie vragen zet ik uiteen welke maatregelen u moet nemen, als u in de hoogste categorieën valt.

1. Hoe beveiligt u uw terrein?

Als uw bedrijf in de hoogste twee categorieën valt, heeft uw voor de verzekering een spijlen- of staalmathekwerk nodig van minimaal 2,5 meter hoog, gemonteerd met een blindverbinding of breekmoeren. Spijlen komen nog veel voor, maar staalmat is vanuit beveiligingsaspect eigenlijk de beste keuze. Met bepaalde soorten staalmathekwerk zorgt u er zelfs voor dat het bijna onmogelijk is om van buitenaf over het hekwerk te klimmen. Bovendien is staalmathekwerk in sommige gevallen ook voorzien van speciale sleuven, om detectiekabels onzichtbaar te verwerken. Hierover vertel ik u verderop in dit blog meer.

Aanvullend kunt u de perimeter ook beveiligen tegen het graven van tunnels. Dat kan door uw buitenterrein te asfalteren of gronddetectie te plaatsen. Maar u kunt ook het hekwerk deels ingraven, een betonnen keerwand verticaal onder het hekwerk plaatsen of betonplaten horizontaal tegen het hekwerk monteren.

2. Wie geeft u toegang tot uw perimeter?

De manier waarop de toegang tot uw terrein regelt, is ook een belangrijk onderdeel van de beveiliging van uw buitenterrein. Want hoe houdt u ongeautoriseerde personen buiten de deur, terwijl u leveranciers, bezoekers en personeel snel en gecontroleerd toegang verleent? Uw poorten moeten volgens de handreiking van het Verbond van Verzekeraars in ieder geval minimaal even hoog zijn als uw hekwerk. Daarnaast heeft u te maken met verschillende soorten verkeer op uw terrein. Als u personen toegang geeft tot uw parkeerterrein, volstaat een slagboom om controle uit te voeren. Bij vrachtverkeer wilt u mogelijk meer informatie, om leveranciers direct naar de juiste dockshelter te gidsen. Dat kan met een speedgate en kentekenherkenning. Maar ook met een kaartlezer, of een biometriescanner met bijvoorbeeld vingerafdrukherkenning. Twijfelt u over de keuze voor de juiste poort? Leest u dan ook eens onze blog ‘Slagboom, schuifpoort of speedgate: welke type toegangsbeveiliging past bij uw situatie?’.

3. Hoe signaleert u ongewenste bezoekers?

Naast het creëren van een fysieke barrière, is ook detectie essentieel als uw bedrijf een verhoogd risico op diefstal of inbraak loopt. Eerder in dit blog gaf ik al aan dat staalmathekwerk geschikt is voor hekwerkdetectie. Deze sensoren detecteren onbedoelde bewegingen van bijvoorbeeld, inklimmen, zagen of knippen van het hekwerk. En geven na een automatische analyse een melding door aan een particuliere alarmcentrale. Deze vorm van detectie is ook te combineren met een schrikdraadoplossing.

Een andere vorm – of mogelijk een aanvulling op de hekwerkdetectie – is terreindetectie. Bijvoorbeeld met radarsystemen, infraroodsensoren of een ondergrondse detectielus. Of een intelligent camerasysteem om indringers ook direct in beeld te krijgen

Preventie betaalt zich terug

Alle beveiligingsvormen die ik genoemd heb, zijn ook complementair aan elkaar. Met de juiste beveiliging van uw buitenterrein, schrikt u ongewenste gasten af. Betreedt iemand toch uw terrein? Dan zorgt u een goede beveiliging ervoor dat de indringers flink vertraagd worden. En dat er op afstand direct actie wordt ondernomen. Afhankelijk van uw situatie wordt een sleutelhouder, bewakingsdienst of de politie dan direct ingeschakeld. Met deze middelen voldoet u bovendien aan de eisen van uw verzekeraar. Daardoor heeft u bij eventuele schade recht op een schadevergoeding. En veel verzekeraars belonen u ook voor goede beveiliging. Bijvoorbeeld met een korting op uw premie. Zo betaalt de beveiliging van uw buitenterrein zich beslist terug.

 

Advies en ondersteuning bij uw perimeter protection oplossing? Vraag een adviesgesprek aan met een van onze experts.